För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Arkiv

Ekshärads kyrkoarkiv


Ekshärad utgör eget pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Församlingen tillhörde Älvdals pastorat intill dettas delning den 1maj 1820, då Ekshärad blev moderförsamling i Ekshärad, Råda, Sunnemo och Gustav Adolfs pastorat. Detta pastorat delades den 1 maj 1901, från vilket datum Ekshärad ensamt bildar ett pastorat.

 Serier (87 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II a.

Volymerna 4-7, 10, 12-18 och 23-26 med ortegister.
Volymerna 41-42 med med förteckning över bl.a. sinnessjuka, dövstumma, folkmängd och uppgifter angående mantalsskrivning.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II b och c.

Volymerna 1, 3-4, 6 och 9 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1, 3-6, 9 och 13 med uppgifter av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd, fattigvård och utackorderade barnhusbarn.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien som omfattar perioden 1976 - 1991-06-30 är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av avställda församlingsboksblad.
 
A II dFastighetsförteckningarSerien i kartong om inte annat anges. Serien är avslutad.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
A IV aFörsamlingsliggare Serien i kartong. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning efter efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregister Serien är avslutad 1991-06-30. Serien består av personakter lagda i personnummerordning. 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30. Serien består av personakter lagda i personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnumerordning årsvis med undantag för åren 1958 och 1959.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Volym 1och 2 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning.
Volymerna 3-4 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VI AvgångsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Volymerna 1-5 består av avtryckskort lagda i ljudande bokstavsordning.
Volymerna 6-9 består av paviler lagda i bokstavsordning i två avställningsperioder.

 
B IInflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
B IIUtflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien i arkivbox. Serien är avslutad. Volym 1-4 mikrofilmad.
 
G IIÖvriga längder.Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IIIDiarium i kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

Serien består huvudsakligen av flyttningsbetyg.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien är inbunden om ej annat anges Serien är avslutad.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Viss gallring har utförts i serien i enlighet med RA-MS 1997:65. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingarSerien är avslutad. 
K II aKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II bKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III aKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV aSkolrådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV bSkolrådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barnSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV dUndervisningsstatistikSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga styrelser och nämnders protokoll och handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien är avslutad. Fortsätter under L I aa - L I af.
 
L I aaKyrkokassans huvudräkenskaperSerien utgör en fortsättning på serie L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I abKyrkokassans verifikationerSerien utgör en fortsättning på serie L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.
 
L I acKyrkokassans specialräkenskaperSerien utgör en fortsättning på serie L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I adKyrkokassans fördelningsböckerSerien utgör en fortsättning på serie L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I aeKyrkokassans bokslutSerien utgör en fortsättning på serie L I. Serien är avslutad. 
L I afKyrkokassans årsjournalerSerien utgör en fortsättning på L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II aRäkenskaper för skola: HuvudräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II bRäkenskaper för skola: SpecialerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II cRäkenskaper för skola: VerifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988: 19. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V aaPrästlönekassans räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Fr.o.m. 1958 ingår räkenskaperna i L I aa. Serien är avslutad. 
L V abPrästlönekassans verifikationerSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L V acPrästlönekassans fakturakopiorSerien är gallrad enligt RA 1988:19. 
L V adPrästlönekassans arrendeliggareSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V bKomministergårdens byggnadskassaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V cRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L V dRäkenskaper för kyrkliga arbetskretsenSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under P IV. 
L V eFondräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V faBlomsterfondens huvudräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V fbBlomsterfondens, gravfondens, donationfonders samt övriga inrättningars verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma och kyrkofullmäktigeSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IVisitationshandlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
OHandlingar angående kyrka och kyrkogård m.m.Serien planförvaras om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under O I a - O VI. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I cGravböcker och gravregisterSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningenSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien planförvaras om ej annat anges. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien är avslutad. Fortsätter under P I - P IV.
 
P IHistoriska handlingar och handskrifterSerien utgör en fortsättning på serie P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIPålysningsböckerSerien utgör en fortsättning på serie P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIIKyrkliga ungdomsgruppens arkivSerien utgör en fortsättning på serie P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
P IVKyrkliga syföreningens arkivSerien utgör en fortsättning på serie P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.