bild
Arkiv

Ekshärads kyrkoarkiv


Ekshärad utgör eget pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Församlingen tillhörde Älvdals pastorat intill dettas delning den 1maj 1820, då Ekshärad blev moderförsamling i Ekshärad, Råda, Sunnemo och Gustav Adolfs pastorat. Detta pastorat delades den 1 maj 1901, från vilket datum Ekshärad ensamt bildar ett pastorat.

 Serier (87 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II a.

Volymerna 4-7, 10, 12-18 och 23-26 med ortegister.
Volymerna 41-42 med med förteckning över bl.a. sinnessjuka, dövstumma, folkmängd och uppgifter angående mantalsskrivning.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II b och c.

Volymerna 1, 3-4, 6 och 9 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1, 3-6, 9 och 13 med uppgifter av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd, fattigvård och utackorderade barnhusbarn.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien som omfattar perioden 1976 - 1991-06-30 är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av avställda församlingsboksblad.
 
A II dFastighetsförteckningarSerien i kartong om inte annat anges. Serien är avslutad.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
A IV aFörsamlingsliggare Serien i kartong. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning efter efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregister Serien är avslutad 1991-06-30. Serien består av personakter lagda i personnummerordning. 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30. Serien består av personakter lagda i personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnumerordning årsvis med undantag för åren 1958 och 1959.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Volym 1och 2 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning.
Volymerna 3-4 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VI AvgångsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Volymerna 1-5 består av avtryckskort lagda i ljudande bokstavsordning.
Volymerna 6-9 består av paviler lagda i bokstavsordning i två avställningsperioder.

 
B IInflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
B IIUtflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien i arkivbox. Serien är avslutad. Volym 1-4 mikrofilmad.
 
G IIÖvriga längder.Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IIIDiarium i kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

Serien består huvudsakligen av flyttningsbetyg.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien är inbunden om ej annat anges Serien är avslutad.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Viss gallring har utförts i serien i enlighet med RA-MS 1997:65. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingarSerien är avslutad. 
K II aKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II bKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III aKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV aSkolrådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV bSkolrådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barnSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV dUndervisningsstatistikSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga styrelser och nämnders protokoll och handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien är avslutad. Fortsätter under L I aa - L I af.
 
L I aaKyrkokassans huvudräkenskaperSerien utgör en fortsättning på serie L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I abKyrkokassans verifikationerSerien utgör en fortsättning på serie L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.
 
L I acKyrkokassans specialräkenskaperSerien utgör en fortsättning på serie L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I adKyrkokassans fördelningsböckerSerien utgör en fortsättning på serie L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I aeKyrkokassans bokslutSerien utgör en fortsättning på serie L I. Serien är avslutad. 
L I afKyrkokassans årsjournalerSerien utgör en fortsättning på L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II aRäkenskaper för skola: HuvudräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II bRäkenskaper för skola: SpecialerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II cRäkenskaper för skola: VerifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988: 19. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V aaPrästlönekassans räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Fr.o.m. 1958 ingår räkenskaperna i L I aa. Serien är avslutad. 
L V abPrästlönekassans verifikationerSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. 
L V acPrästlönekassans fakturakopiorSerien är gallrad enligt RA 1988:19. 
L V adPrästlönekassans arrendeliggareSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V bKomministergårdens byggnadskassaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V cRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L V dRäkenskaper för kyrkliga arbetskretsenSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under P IV. 
L V eFondräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V faBlomsterfondens huvudräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V fbBlomsterfondens, gravfondens, donationfonders samt övriga inrättningars verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma och kyrkofullmäktigeSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IVisitationshandlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
OHandlingar angående kyrka och kyrkogård m.m.Serien planförvaras om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under O I a - O VI. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I cGravböcker och gravregisterSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningenSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien planförvaras om ej annat anges. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien är avslutad. Fortsätter under P I - P IV.
 
P IHistoriska handlingar och handskrifterSerien utgör en fortsättning på serie P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIPålysningsböckerSerien utgör en fortsättning på serie P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIIKyrkliga ungdomsgruppens arkivSerien utgör en fortsättning på serie P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
P IVKyrkliga syföreningens arkivSerien utgör en fortsättning på serie P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.