Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Hammarö kyrkoarkiv


Hammarö utgör eget pastorat samt tillhör Karlstad stift och Värmlands län. Den 1 januari 1924 bildades Skoghalls kyrkobokföringsdistrikt inom Hammarö församling, detta distrikt upplöstes den 31 december 1957. Enstaka serier, särskilda för distriktet, är förda också efter 1957.

 Serier (76 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II a.

Volymerna 1-10 och 12-14 med ortregister.
Volymerna 4 - 6 och 11-21 med konfirmationsböcker. Volymerna 12-20 med konfirmationsbok samma år.
Volymerna 17-21 med längd över obefintliga samma år.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II b och c.

Volymerna 1-4, 7-8, 11, 14, 16, 19, 21 och 25-26 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Volymerna 1-4, 7-9, 11-12, 14 , 16, 19, 21 och 26 med uppgifter av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd, fattigvård och utackorderade barnhusbarn.

Volymerna 2-3, 7, 12-15, 19 och 26-27 med ortregister.
Volymerna 1-4, 6-11, 13, 15, 20 och 27 med bok över obefintliga.

Pagineringen anger sista anteckning. Folieringen anger förteckningar först i boken.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II dFastighetsförteckningar och register Serien i kartong. Serien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i kartong. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterSerien är avslutad 1991-06-30. Serien i personnummerordning. 
A IV cEmigrantregisterSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30. Serien i personnummerordning. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30. Serien är lagd i personnummerordning inom dödsåret. 
A IV eRegister till församlingsliggareSerien i kartong. Serien är avslutad. Serien är sorterad efter fastighetslängden. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Serien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-5 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning.
Volymerna 7-14 består av paviler lagda i bokstavsordning.

 
A VI bAvgångslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Serien är sorterad efter efternamn. 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30. Pagineringen anger sista anteckning.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30. Pagineringen anger sista anteckning.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Pagineringen anger sista anteckning.
 
D IIKommunionslängder Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie E II. Pagineringen anger sista anteckning.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30. 
E XÄktenskapsbok (fr.o.m. 1991-07-01) Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30. Pagineringen anger sista anteckning.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Vol 1-5 mikrofilmade.
 
G IIDiarium i kyrkobokföringsärendenSerien i kartong. Serien är avslutad. 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i kartong om inte annat anges. Serien är avslutad.

Serien är gallrad från 1916 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i kartong. Serien är avslutad.

Serien är gallrad från 1916 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionslängderna t.om. 1967Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox.s. Serien är avslutad.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1968.Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
J ISkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
J IIKungörelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIaKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIbKyrkostämmans handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIaKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIbKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIcKyrkorådets arbetsutskott, protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendetSerien i bunt om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i K IVa-K IVc. 
K IVaSkolrådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Lucka 1868-1873. Serien är avslutad. Skolstyrelse infördes 1 januari 1932. 
K IVbSkolrådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IVcFörteckning över skolpliktiga barnSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i L I a - L I b.
 
L IaRäkenskaper för kyrkaSerien är inbunden om ej annat anges. Häri även prästgårdsbyggnads- och prästlönekassa 1924-1934. Serien är avslutad. Räkenskaperna är från och med 1992 läsbara i programmet Hogia (Mac) och från 1999 i KAS (pc); saknas 2012 (se L I b: 2-6 för verifikationer för år 1998). 
L IbRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien i arkivbox. Handlingar tillkomna före 1933 har genomgått en oreglerad gallring utan stöd i föreskrifter. Därefter är serien gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IcRäkenskaper för kyrka, fördelningskortSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IdRäkenskaper för kyrka, avlöningskort och kontrolluppgifterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIaRäkenskaper för skolaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIbRäkenskaper för skola, verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma resp. fullmäktigeSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar ang. prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
OÖvriga handlingar ang. kyrka och kyrkogårdSerien i bunt om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i serie O I - O VI. 
O IaHandlingar ang. kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IbHandl. ang. kyrkogårdarnaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandl. ang. kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIPrästerskapets löneförmånerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IVÖvriga handl. ang. prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarKartor och ritningar är planlagda om ej annat anges.
Ej alltid kronologiskt, liknande kartor och ritningar kan förekomma på flera rader.
Serien är avslutad.
 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i serie P I - P II. 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIIBrevSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.