bild
Serie

Sockenstämmas protokoll och handlingar

Nors kyrkoarkiv

Serien är avslutad.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11780 – 1805Bunt. Handl. rör. Nors kyrkas fordran hos lagman Reinhold Antonsson. Med summarisk förslagsräkning över Nors kyrkas fordran 1746-1795. 
21781 – 1798Inb. Protokoll. Häri även prot. vid sammanträde med ombud 1788, visitationsprot. 1782 samt kyrkans inventarium 1782. 
31799 – 1813Inb. Protokoll. Med beslutsregister. Gällstämmoprotokoll, 1799, 1809-1812, för Nor och Ed gemensamt prot. 1810. Häri även kyrkans inventarium 1807-1818 samt arkivförteckning 1807. 
41804 – 1856Bunt. Handlingar. Häri även dopsedel 1842, avskrift av Göta hovrättsbrev 1782, upplästa kungörelser 1823 och 1849, reglemente för Nors och Segerstads förlikningsdomstol u.å., två verifikationer till fattigkassan 1852, handl. rör. klockar- och organistval 1833-1856, inventarieförteckn. 1804 samt domboksutdrag rör. siktekvarn 1696. 
Se: SE/VA/13090/K I/41812Gällstämmoprotokoll. 
51813 – 1827Inb. Protokoll. Med beslutsregister. Gällstämmoprotokoll 1814, 1816, 1822-1823. Häri även kyrkorådets protokoll 1820, 1824, 1833-1834, kyrkans inventarium 1819-1823 samt arkivförteckning 1819-1823. 
Se: SE/VA/13163/K I/51828 – 1840Gällstämmoprotokoll. 
61828 – 1854Inb. Protokoll. Med beslutsregister. Gällstämmoprotokoll 1836, 1840, 1843-1844, 1846, 1849, 1853. Häri även ant. om folkmängden 1843 och 1853 samt kyrkorådsprotokoll 1841-1844. 
Se: SE/VA/13047/K I/31836Gällstämmoprotokoll. 
Se: SE/VA/13090/K I/51836Gällstämmoprotokoll. 
Se: SE/VA/13389/K V/31844 – 1850Sockennämndens protokoll. 
Se: SE/VA/13389/K IIIa/11851 – 1861Sockennämndens protokoll. Luckor 1854, 1859. 
71855 – 1862Inb. Protokoll. Gällstämmoprotokoll 1856, 1858. Omf. även Segerstad 1858. Häri även kyrkostämmoprotokoll 1863-1884, pastoratsgällstämmoprotokoll 1867, 1872-1873, 1881, 1883, kyrkorådsprotokoll 1855-1857, skolrådsprotokoll 1864, 1874, 1877-1878, protokoll vid sammanträde med Södra skoldistriktet 1857, 1870, 1872-1873, syneprot. 1858, 1869 och 1874 samt protokoll vid sammanträde med vägbyggnadsskyldige 1861.