bild
Arkiv

Segerstads kyrkoarkiv


Segerstad är annexförsamling i Nor och Segerstad pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Intill den 1 maj 1921 var Segerstad annexförsamling i det då uppdelade Nor, Grums, Ed, Segerstad och Borgvik pastorat.

 Serier (75 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Se vidare serie A II a.

Volymerna 1-18 med ortregister. Volymerna 19-24 med konfirmationsbok samma år.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II b och c.

Volymerna 1-7 med bok över obefintliga samma år. Volymerna 4 och 7 med topografiskt register.

Volymerna 3-7 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar.
Här finns även uppgift av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd, fattigvård och utackorderade barnhusbarn.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är sorterad i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn.
 
A II cAvställningsregister Serien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är sorterad i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II dFastighetsregisterSerien är avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggare Serien i kartong. Serien är avslutad.

Serien utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren och består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn.
 
A IV bObefintligregisterFöres ej. 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30. Serien i personummerordning. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30. Serien är lagd i personnummerordning inom dödsåret. 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad.

Det 1967 aktuella församlingsregister består av avtryckskort sorterade efter efternamn.
Det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret består av paviler sorterade efter personnummer.
 
A VI AvgångsregisterSerien i kartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volym 1 består av avtryckskort sorterade efter efternamn. Volym 2 består av paviler sorterade efter efternamn.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (f.r.o.m. 1991-07-01)Serien i kartong. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D IIKommunionslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Volymerna 2-3 är topografiskt uppställda. 
D XKonfirmationsbok (f.r.o.m. 1991-07-01) Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden.Serien är avslutad. Se vidare serie E II.
 
E IIÄktenskapsbok Serien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (f.r.o.m. 1991-07-01) Serien i kartong. Serien är avslutad. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (f.r.o.m. 1991-07-01) Serien i kartong. Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden, statistiska tabellerSerien inbunden om inget annat anges. Serien är avslutad. Vol. 1-5 mikrofilmade.
 
G IIÖvriga längderSerien är inbunden. Serien är avlsutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om inget annat anges. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om inget annat anges. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om inget annat anges. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H V aKungörelseböcker för äktenskapslysningarSerien inbunden om inget annat anges. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om inget annat anges. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H VI aTacksägelseböckerSerien inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

Serien är fr.o.m 1916 gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 254 med undantag av nedan redovisade handlingar.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30Serien i arkivbox om inget annat anges. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:
1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.

Häri även bilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01 (HX).

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:
1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser, resolutioner, kungörelser m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien är avslutad. 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingarSerien är avslutad. Fortsätter i K IIa - K IIb. 
K IIaKyrkostämmans protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIbKyrkostämmans handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien är avslutad. Fortsätter i K IIIa - K IIIb. 
K IIIaKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IIIbKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IVaSkolrådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. 1933-1944 ingår i Nors skolstyrelse A I: 1. Serien är avslutad. 
K IVbSkolrådets handlingarSerien i arkivbox om ej annnat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien är avslutad. Fortsätter i L Ia - L Ib.
 
L IaKyrkokassans räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Se vidare Nor L I bf. 
L IbKyrkokassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IIRäkenskaper för skolaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i L IIa - L IIb. 
L IIaSkolkassans räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. 1940-1945 ingår i Nors folkskolestyrelse G II: 1. Serien är avslutad. 
L IIbSkolkassans verifikationerI den mån dessa verifikationer finns bevarade, ingår de i kyrkokassans verifikationer, serie L Ib. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. 1999 ingår i nya kyrkoordningen 2000-. Serien är avslutad. 
L VaRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L VbVerifikationer för övriga inrättningar och ändamålSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i N I - N III.
 
N IVisitationsprotokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien planförvaras om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter i O I - O VI. 
O IaHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IbHandlingar angående kyrkogårdenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IcGravböcker och gravregisterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerI den mån dessa handlingar finns bevarade, ingår de i Nor. Serien är avslutad. 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VGåvobrev och donationshandlingarSerien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien planförvaras om ej annat anges. Serien är avslutad. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien är avslutad. Fortsätter i P I - P IV.
 
P IPålysningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIHistoriska handlingar och handskrifterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIIKyrkliga ungdomens arkivSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IVKyrkliga syföreningens arkivSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.