bild
Arkiv

Forsheda kyrkoarkiv


FORSHEDA


Jönköpings län

Västbo härad

Växjö stift


T.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Forsheda, Torskinge och Bredaryd.

1962-1973: Moderförsamling i pastoratet Forsheda, Torskinge, Kärda, Hånger, Dannäs och
Tannåker.

Fr.o.m. 1974: Moderförsamling i pstoratet Forsheda, Torskinge, Kärda, Hånger och Dannäs.

 Serier (58 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30.

Serien består av aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastighetrna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1969--1991-06-30.

Serien består av avställda blad, avställda i tre: 1970-1974, 1975-1982, 1983--1991-06-30.

Årtal i tidskolumnen avser avställningsperiod.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFastighetsförteckning 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie AIV b.

Serien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmännens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet). 
A V FörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort är utgallrat med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort (1948-1967) samt personavier (1968--1991-06-30) för avgångna personer.

Årtal i tidskolumnen avser avställningsperiod.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Konfirmationsbok 1969-1991 har inte leverats till Landsarkivet i Vadstena, serie D I:1.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-019 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad.
Fortsättning i serie E II, Äktenskapsbok.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i kartonger. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m 1967 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien består av: Handlingar angående erkännande av faderskap, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5. 
J ISkrivelser från myndigheter
 
J II bFörteckningar över kungörelser 
K I aSockenstämmans protokollSerien inbunden.

Gällstämma för Forsheda pastorat 1850, se Torskinge kyrkoarkiv K I a:1.
 
K I bSockenstämmans handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaperSerien inbunden.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. SpecialerSerien inbunden. 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrka och kyrkogård
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IV aKollektböcker 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrka
 
O I bHandlingar angående kyrkogård
 
O I cGravböckerNågra gravböcker har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IIHistoriska anteckningar
 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia