bild
Arkiv

Gällaryds kyrkoarkiv


GÄLLARYD


Jönköpings län

T.o.m. 1877: Östbo och Västra härader (5 mtl Ohs, Flathalla, Blekemo, Lilla och Stora Bohult, Älmhult eller Lönåsen, Enebacken, Kalvshylte (eller Karlshylte), Sanden, Svenamo och Trälsmo hörde till Nydala jordebokssocken i Västra härad.)

Fr.o.m. 1878: Östbo härad (lägenheten Skytthemmet eller Rytthemmet räknades dock t.o.m. 1884 till Västra härad).

Växjö stift

T.o.m. 1926-04-30: Annexförsamling i pastoratet Rydaholm och Gällaryd.

1926-05-01--1961: Eget pastorat.

1962--1986-07-31: Moderförsamling i pastoratet Gällaryd, Voxtorp och Tånnö.

Fr.o.m. 1986-08-01: Annexförsamling i pastoratet Voxtorp, Gällaryd och Tånnö.

OBS
Innehållet i vissa volymer är inte genomgånget,

 Serier (47 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella blad samt 1991 avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1968--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad samt första halvåret 1991 avställda blad.

Aktuella blad och avställda blad samsorterade.

I alfabetisk ordning efter fastighet.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda blad 1968-1990Församlingsbok på lösblad fördes 1968--1991-06-30.

Serien innehåller 1968--1990 avställda blad.

Årtal i tidskolumnen avser avställningstid.

I alfabetisk ordning efter fastighet.

Serien i kartonger.
 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning .

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister förds 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort för församlingens invånare 1967-12-31samt personavier för församlingen invånare 1991-06-30.

Registren förda 1948-1967 respektive 1968--1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort (1948-1967) samt personavier (1968--1991-06-30) för avgångna personer. 
A VI bAvgångsländerFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G VIAndra längder
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien består av: Handlingar angående erkännande av faderskap, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
K I aSockenstämmans protokollSerien inbunden.
 
K I bSockenstämmans handlingar 
K IV bSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. Allmän serie och huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Specialer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
N IIIInventarieförteckningar
 
O I cGravböckerInga gravböcker har levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
O IV cHandlingar angående kyrkobetjäningen
 
R IKartor 
R IIRitningar