Torsdag den 8 december, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Lönneberga kyrkoarkiv


LÖNNEBERGA

T.o.m. 1885: Kalmar län, Aspelands härad samt Jönköpings län, Södra Vedbo härad (Katebo, Livarpa och Sjöarp hörde till Hässleby jordebokssocken, Södra Vedbo härad).

Fr.o.m. 1886: Kalmar län, Aspelands härad.

Linköpings stift.

T.o.m. 1991: Eget pastorat.

Fr.o.m. 1992: Annexförsamling i pastoratet Hultsfred, Vena och Lönneberga.

 Serier (62 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1975--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1975--1991-06-30.

Serien innehåller avställda blad i två sviter: 1975-1983 och 1984--1991-06-30. Fastigheterna A - Haddarps kvarn för de två perioderna är samsorterade, se volym 1.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1948--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I alfabetisk ordning årsvis.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för 1968--1991-06-30 avgångna personer.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien avslutad.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad. Fortsättning i serie E II, Äktenskapsbok.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden
 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H VIIBilagor till kriminalregistren 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
J II aFörteckning över upplästa kungörelser 
J II bUpplästa kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aKyrkoräkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder
 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården
 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IVRäkenskaper för kollekt 
MHandlingar angående prästval
 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården
 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar rörande fonder 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m)
 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartor 
R IIRitningarVid rekvisition anges landsarkivets beteckning (R samt nummer) som finns angivet i anmärkningskolumnen. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia