bild
Arkiv

Västra Ryds kyrkoarkiv


VÄSTRA RYD


Östergötlands län

Ydre härad


Med Västra Ryd förenades 1/4 1877-04-01 en till Askeryds församling i Norra Vedbo härad, Jönköpings län
hörande men i Ydre härad belägen sockendel om 23 3/4 mtl (Lägerbobygden).


Linköpings stift

T.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Västra Ryd och Svinhult

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Sund, Västra Ryd och Svinhult

 Serier (60 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för personer avgångna 1967--1991-06-30.

I personnummerordning årsvis.

Äldre register (1948-1966), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden där ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IAvlösningslängder 
G IIIRedogörelser för folkmängden
 
G VÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J II aFörteckning över upplästa kungörelser 
J II bUpplästa kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden.
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderSerien inbunden.
 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer
 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IV aKollektböcker
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården
 
O I cGravböckerGravbok 1911- (O I c:1) , gravbok 1963- (O I c:2-5 och gravbok 1966-1983 (O I c:6) har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster 
O IV bHandlingar rörande prästerliga förrättningar 
O IV cHandlingar rörande kyrkobetjäningen
 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m) 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartor 
R IIRitningar