Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Västra Ryds kyrkoarkiv


VÄSTRA RYD


Östergötlands län

Ydre härad


Med Västra Ryd förenades 1/4 1877-04-01 en till Askeryds församling i Norra Vedbo härad, Jönköpings län
hörande men i Ydre härad belägen sockendel om 23 3/4 mtl (Lägerbobygden).


Linköpings stift

T.o.m. 1961: Moderförsamling i pastoratet Västra Ryd och Svinhult

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Sund, Västra Ryd och Svinhult

 Serier (60 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för personer avgångna 1967--1991-06-30.

I personnummerordning årsvis.

Äldre register (1948-1966), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden där ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IAvlösningslängder 
G IIIRedogörelser för folkmängden
 
G VÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J II aFörteckning över upplästa kungörelser 
J II bUpplästa kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden.
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderSerien inbunden.
 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrkan och kyrkogården 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer
 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IV aKollektböcker
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården
 
O I cGravböckerGravbok 1911- (O I c:1) , gravbok 1963- (O I c:2-5 och gravbok 1966-1983 (O I c:6) har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster 
O IV bHandlingar rörande prästerliga förrättningar 
O IV cHandlingar rörande kyrkobetjäningen
 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m) 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartor 
R IIRitningar