bild
Arkiv

Västra Stenby kyrkoarkiv


VÄSTRA STENBY


Östergötlands län

Aska härad

Linköpings stift

Församlingen uppstod 1813 genom en sammanslagning av Kälvstens och Stens församlingar.


T.o.m. 1922-04-30: Eget pastorat.

1922-05-01- - 1961: Annexförsamling i pastoratet Vinnerstad och Västra Stenby.

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Varv och Styra, Fivelstad, Hagebyhöga, Orlunda och
Västra Stenby.


Enligt beslut 1980-02-04 har fastigheterna Hålan 1:6 och 1:7 överförts till Hagebyhöga (Dnr 2946/80-17).
Fr.o.m. 1982-01-01: Fastigheten Hässleby Östergård 1:8 till Hagebyhöga (Dnr 2523/81-17).

 Serier (62 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1986--1991-06-30.

Serien består av aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1986--1991-06-30.

Serien består av avställda blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A II cFastighetsförteckningarSerien avslutad.
 
A IIIBöcker över obefintligaSe serie A II a för åren 1900-1967.

Serien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning, ej familjevis.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30 finns inga handlingar i serien.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fördes 1968--1991-06-30.

Äldre register (1947-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier 1968--1991-06-30 för avgångna personer.

Äldre register (1947-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängder
 
B IIUtflyttningslängder
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienFör äldre tid se Sten och Kälvsten.

Serien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dubblett(kladd)serien
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Förteckning över kommuniondagar och antalet kommunikanter.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböcker. HuvudserienFör äldre tid se Sten och Kälvsten.

Serien inbunden.
 
E IILysnings- och vigselböcker. Dubblett(kladd)serienSerien avslutad.
 
E IIIÄktenskapsböckerSerien avslutad.
 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböcker. HuvudserienFör äldre tid se Sten och Kälvsten.

Serien inbunden.
 
F IIDöd- och begravningsböcker. Dubblett(kladd)serien
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller) 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VII aBilagor till kyrkobokföreningen 1968-1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien består av: Handlingar angående erkännande av faderskap, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor. 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5. 
H X aBilagor kyrkobokföringen (fr.o.m. 1991-07-01). Ej gallringsbara 
J ISkrivelser (resolutioner m.m.) som icke tillhöra avd. H, K, M, N och O. Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, andra myndigheter och enskilda 
J IIIProstlådeexpeditioner 
K I aSockenstämmans protokollFör äldre tid se Sten och Kälvsten ! 
K III aKyrkorådets protokoll 
K V bÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar Handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka. Allmän odelad serie och huvudräkenskaper
 
L I bSpecialer och lånelängderSerien inbunden. 
L I dÖvriga räkenskaper för kyrka och kyrkogård 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden.
 
L V aSockenkassans räkenskaper 
L V bRäkenskaper för lasarettsmedel 
L V cAllmänningskassans räkenskaper 
L V dBibelkassans räkenskaper 
L V eRäkenskaper för "reparationer i prästgården och kyrkobetjäntens avlöning" 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokollFör äldre tid se Sten och Kälvsten ! 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I cGravböcker 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m.m)Se Sten C:3. Series pastorum. 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartor 
R IIRitningar