bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967

Åtvids kyrkoarkiv

Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar om inget annat anges.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/00468/B I/81800tBetydelsen av betygstecknen i husförhörslängderna. 
Se: SE/VALA/00468/C I/31790Om oenighet i ett äktenskap. 
11789 – 1860Spridda år. Även odat. 
21888 – 1892Band. Värnpliktslängd. 
31859 – 1956Spridda år. 
41957 – 1967