Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Åtvids kyrkoarkiv


ÅTVID

Östergötlands län.

T.o.m. 1887: Bankekinds och Kinda härader.

Fr.o.m. 1888: Bankekinds härad.

Till Kinda härad hörde Getskinnebo eller Gissebo, Kägglelöt eller Kägglan, Södra Boetorp, Emtenäs och Visesjö.

Linköpings stift.

T.o.m. 1973: Eget pastorat.

1974-1997: Moderförsamling i pastoratet Åtvid, Björsäter, Yxnerum, Grebo och Värna.

Fr.o.m. 1998: Moderförsamling i pastoratet Åtvid, Björsäter, Yxnerum, Grebo, Värna, Gärdserum och Hannäs.

 Serier (41 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1971--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1971--1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden. 
A II dAdressomvandlingsregister m.m. 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1948--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre församlingsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort har gallrats ut i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Församlingsregister (fört 1968--1991-06-30), bestående av personavier i personnummerordning för församlingens invånare 1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterAvgångsregister 1948-1967 bestående av avtryckskort och avgångsregister 1968--1991-06-30 bestående av personavier, har bortsett från nedan redovisade undantag gallrats ut i samband med att avgångslängder upprättats.

Jämför serie A VI b.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden.

Jämför serie A VI a.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbok 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar om inget annat anges.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings-och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien innehåller: Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, adoption, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar.

Serien upphör 1991-06-30.

Serien i boxar.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30.
 
J IV aDiarier och brevböcker 
J IV bHandlingar till diariet för kyrkobokföringsärenden 
O I cGravböckerGravbok, gamla kyrkogården, kvarter A-B, upprättad 1997, datautskrift har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia