bild
Serie

Övriga handlingar

Kinda häradsrätts arkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11667 – 1844Kartong. Handlingar angående Arnebo, Vårdnäs socken (Arnebo gårdsarkiv?); även handlingar rörande Älgbosäter och Stensvassa i Vårdnäs. Handlingar överlämnade till domsagan av fabrikör Gustaf Sandström, Kisa. 
21891 – 1920Rulle. Ritningar:
Arrendatorbyggning vid Kättilstads prästgård, odaterat.
Komministerbostad i Tjärstad, odaterat.
Arkivbygge till Kinda härads tingshus i Kisa, 1891.
Tjärstads prästgård, 1915.
Kättilstads löneboställe, 1915.
Ladugård vid Rangkulla i V Eneby, 1916.
V Eneby prästgård, 1916.
Prästgård i Torpa, 1916.
Komministerbostad Böle i Tidersrum 1918.
Lönebostället i Vårdnäs 1918-1920.
 
31895 – 1945Rulle. Kartor.
Profilkarta över vattenfallet vid Föllingsö, Kisa, 1895.
Brokind, Vårdnäs 1907.
Förslag till sänkning av Övre och Nedre Föllingen, 1916.
Karta över vissa ägor till Fjälla Södra 1:9 och 2:6, Vårdnäs (till Kinda dombok 29/5 1945 nr 170), 1945.
Karta över betesmark vid Fjälla Södra 1:9 och 2:6 (till Kinda dombok 29/5 1945 nr 170), 1945.
 
41944Band. Kassabok för 1942 (till domboken 21/11 1944 nr 117). 
51944 – 1945Kartong. Räkenskapsböcker (till domboken 21/11 1944 nr 117).
Ett par vantar och en grov ståltråd (till domboken 23/8 1945 nr 1).
En flaska (till domboken 28/8 1945 nr 28)