Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Övriga handlingar

Kinda häradsrätts arkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11667 – 1844Kartong. Handlingar angående Arnebo, Vårdnäs socken (Arnebo gårdsarkiv?); även handlingar rörande Älgbosäter och Stensvassa i Vårdnäs. Handlingar överlämnade till domsagan av fabrikör Gustaf Sandström, Kisa. 
21891 – 1920Rulle. Ritningar:
Arrendatorbyggning vid Kättilstads prästgård, odaterat.
Komministerbostad i Tjärstad, odaterat.
Arkivbygge till Kinda härads tingshus i Kisa, 1891.
Tjärstads prästgård, 1915.
Kättilstads löneboställe, 1915.
Ladugård vid Rangkulla i V Eneby, 1916.
V Eneby prästgård, 1916.
Prästgård i Torpa, 1916.
Komministerbostad Böle i Tidersrum 1918.
Lönebostället i Vårdnäs 1918-1920.
 
31895 – 1945Rulle. Kartor.
Profilkarta över vattenfallet vid Föllingsö, Kisa, 1895.
Brokind, Vårdnäs 1907.
Förslag till sänkning av Övre och Nedre Föllingen, 1916.
Karta över vissa ägor till Fjälla Södra 1:9 och 2:6, Vårdnäs (till Kinda dombok 29/5 1945 nr 170), 1945.
Karta över betesmark vid Fjälla Södra 1:9 och 2:6 (till Kinda dombok 29/5 1945 nr 170), 1945.
 
41944Band. Kassabok för 1942 (till domboken 21/11 1944 nr 117). 
51944 – 1945Kartong. Räkenskapsböcker (till domboken 21/11 1944 nr 117).
Ett par vantar och en grov ståltråd (till domboken 23/8 1945 nr 1).
En flaska (till domboken 28/8 1945 nr 28)