bild
Arkiv

Kinnevalds häradsrätts arkiv


Kinnevalds häradsrätts arkiv

Kinnevalds häradsrätt, som hade sitt tingsställe i Jät, upphörde med utgången av år 1918 och bildade tillsammans med Norrvidinge häradsrätt en domsaga: Mellersta Värends domsaga, med tingställe i Växjö.

Kinnevalds härad omfattade socknarna Urshult, Almundsryd, Jät, Kalvsvik, Tävelsås, Dänningelanda, Vederslöv, Öja, Bergunda, Öjaby, (större delen av) Skatelöv och (delar av) Växjö landsförsamling.

Kinnevalds häradsrätts i landsarkivet förvarade arkivalier ha dit levererats genom leveranserna 1912, 1913,1921, 1931, 20/1947, 150/1953, 43/1955, 6/1963, 89/1971 och 72/1986.

 Serier (30 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aDomböcker och protokoll vid ordinarie tingSerien inbunden.
 
A I bDomböcker och protokoll vid urtima ting och rannsakningarSerien inbunden.
 
A II aUppbuds- och lagfartsprotokollSerien inbunden. 
A II bInteckningsprotokollSerien inbunden. Se vidare serie A II a. 
A II cFörmynderskapsprotokollSerien inbunden. 
A II dÄktenskapsförordsprotokoll 
A II eFastebrevsprotokollFastebrevsprotokollen ingår som egen avdelning i allmänna domboken (A I a) åren 1750-1816. Åren 1817-1841 återfinnes de bland instämnda mål i allmänna domboken (A I a). Åren 1842-1846 ingår de åter som egen avdelning i allmänna domboken (A I a). Fr.o.m. år 1847 ingår de bland lagfartsprotokollen (A II a). 
A II fAvhandlingsprotokollProtokoll rörande avtal av olika slag (t ex testamenten, gåvobrev, kontrakt) ingår 1762-1819 som särskild avdelning i allmänna domboken (A I a). Åren 1820-1841 ingår serien, som under olika perioder benämnts: Avhandlingsprotokoll, Hushållsprotokoll, Avhandlings- och hushållsprotokoll, bland lagfartsprotokollen (A II a). Åren 1842-1846 ingår de åter i allmänna domboken (A I a). ST 1847 börjar en ny serie protokoll med rubriken "Protokoll över bouppteckningar, morgongåvobrev och avhandlingar om lösöreköp", som delvis har samma innehåll som dessa protokoll. (Se A II g).

 
A II gProtokoll över bouppteckningar, morgongåvobrev och avhandlingar om lösöreköpBeträffande seriens tillkomst se SFS 6/1847. 
A II hEkonomiprotokoll 
A IIIProtokoll vid extra förrättningarSerien innehåller syneprotokoll, värderingsprotokoll samt jordrannsakningar och skatteläggningsprotokoll. 
A IV aKonkursprotokollSerien inbunden. 
A IV bProtokoll vid landstingsmannaval 
A IV cProtokoll inför domhavande m.m.Protokoll i mindre mål, några även med nämnd. 
BKoncept till rättsstatistik 
C IIFörmynderskapsböcker med registerSerien inbunden. 
C III aUppbudsförteckningarSe i övrigt serien F I a; inneliggande handlingar, allmän serie, för respektive år. 
C VKonkursdiairerSerien inbunden. 
C VII aaSaköreslängder vid ordinarie ting 
C VII abSaköreslängder vid urtima ting 
F I aInneliggande handlingar, allmän serieSerien innehåller i huvudsak inneliggande handlingar till domböcker vid ordinarie ting, men även inneliggande handlingar till urtima ting, till extra förrättningar (syner m.m.) till småprotokoll; här kan även förekomma dödlistor, uppbudslistor och räkningar över häradets andel i sakören och ersättningsmedel.

Serien i kartonger.
 
F I bInneliggande handlingar vid urtima ting och rannsakningarSe i övrigt serien F I a; inneliggande handlingar, allmän serie, för respekive år. 
F I cInneliggande handlingar till småprotokollenSerien i kartonger.

Se i övrigt serien F I a; inneliggande handlingar, allmän serie, för respektive år.
 
F I dInneliggande handlingar vid extra förrättningarSerien i kartonger. 
F IIBouppteckningar och arvskiftenSerien inbunden, där ej annat anges.

Volymerna 1-28 finns på fiche.
 
F IIIUppgifter om inträffade dödsfallSe i övrigt serien F I a; inneliggande handlingar, allmän serie, för respektive år.
 
F IVKonkursakterSerien i kartonger. 
F VFörmyndarräkningar och uppgifter rörande förmyndares och gode mäns förvaltningSerien i kartonger. 
J IIIKartor och ritningar från Kartia 
KRäkenskaperSe i övrigt serien F I a; inneliggande handlingar, allmän serie, för respektive år.