Torsdag den 8 juni, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Handlingar rörande prästgård och kyrkliga fastigheter

Stenkumla kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om inget annat anges.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11861 – 1869Bunt. Lagaskifte. 
21881 – 1957Arrendekontrakt å löneboställena. 
31879 – 1952Även Träkumla, Västerhejde, Vall och Hogrän.
Av- och tillträdessyner å löneboställena 1879-1950.
Handlingar ang. arrenden, mark, prästgård: protokoll, köpekontrakt 1920-1954.
Diverse skrivelser ang arrenden, löneboställen mm 1885-1942.
Normalavkastiningsuppskattning 1933-1936.
Deklaration å löneboställena 1928-1952.

 
41912 – 1984Handlingar rörande prästgården, försäljning av kyrklig jord, köpekontrakt mm 1912-1952.
Handlingar rörande prästgårdsbyggnaden, såsom reparationer, bygglov mm 1928-1951.
Prästgården, historik 1940.
Försäkringsbrev, hyreskontrakt mm 1979-1984.
Handlingar rörande grustäkt i Träkumla.
 
51888 – 1953Även för Träkumla, Västerhejde, Vall och Hogrän.
Skogshushållningsplaner, stämplingslängder och andra skogshandlingar.
 
61934 – 1993Arrendekontrakt 1963-1993.
Skogsköpskontrakt 1934-1954, även Träkumla, Västerhejde, Vall och Hogrän.
 
71896 – 1977Även Träkumla, Västerhejde, Vall och Hogrän.
Skogshushållningsplaner 1937-1977.
Skogsstämplingslängder 1954-1961.
Skogsförvaltningsuppgifter till Stiftsnämnden 1953-1970.
Dikningshandlingar 1896-1948.
Borgensförbindelser å skog och arrenden 1920-1954.
 
81932 – 1984Arrendekontrakt, skogsbruksplaner, servitut 1976-1984.
Handlingar rörande löneboställena i Stenkumla, Träkumla och Västerhejde 1975-1984.
Handlingar gällande komministerbostället Sigrajvs och Annexen i Västerhejde1944-1965.
Handlingar ang prästgården 1946-1956.
Handlingar ang övriga löneboställen 1946-1967.
 
91960 – 1997Diverse handlingar.