bild
Serie

Handlingar rörande prästgård och kyrkliga fastigheter

Stenkumla kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om inget annat anges.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11861 – 1869Bunt. Lagaskifte. 
21881 – 1957Arrendekontrakt å löneboställena. 
31879 – 1952Även Träkumla, Västerhejde, Vall och Hogrän.
Av- och tillträdessyner å löneboställena 1879-1950.
Handlingar ang. arrenden, mark, prästgård: protokoll, köpekontrakt 1920-1954.
Diverse skrivelser ang arrenden, löneboställen mm 1885-1942.
Normalavkastiningsuppskattning 1933-1936.
Deklaration å löneboställena 1928-1952.

 
41912 – 1984Handlingar rörande prästgården, försäljning av kyrklig jord, köpekontrakt mm 1912-1952.
Handlingar rörande prästgårdsbyggnaden, såsom reparationer, bygglov mm 1928-1951.
Prästgården, historik 1940.
Försäkringsbrev, hyreskontrakt mm 1979-1984.
Handlingar rörande grustäkt i Träkumla.
 
51888 – 1953Även för Träkumla, Västerhejde, Vall och Hogrän.
Skogshushållningsplaner, stämplingslängder och andra skogshandlingar.
 
61934 – 1993Arrendekontrakt 1963-1993.
Skogsköpskontrakt 1934-1954, även Träkumla, Västerhejde, Vall och Hogrän.
 
71896 – 1977Även Träkumla, Västerhejde, Vall och Hogrän.
Skogshushållningsplaner 1937-1977.
Skogsstämplingslängder 1954-1961.
Skogsförvaltningsuppgifter till Stiftsnämnden 1953-1970.
Dikningshandlingar 1896-1948.
Borgensförbindelser å skog och arrenden 1920-1954.
 
81932 – 1984Arrendekontrakt, skogsbruksplaner, servitut 1976-1984.
Handlingar rörande löneboställena i Stenkumla, Träkumla och Västerhejde 1975-1984.
Handlingar gällande komministerbostället Sigrajvs och Annexen i Västerhejde1944-1965.
Handlingar ang prästgården 1946-1956.
Handlingar ang övriga löneboställen 1946-1967.
 
91960 – 1997Diverse handlingar.