Just nu går det inte att beställa arkivmaterial till läsesal, felsökning pågår.
bild
Serie

Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, kyrkliga boställen, prästlöner och donationer

Västerhejde kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om inget annat anges..

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23074/O II/31879 – 1952Av- och tillträdessyner å löneboställena 1879-1950.
Handlingar ang. arrenden, mark, prästgård: protokoll, köpekontrakt 1920-1954.
Diverse skrivelser ang arrenden, löneboställen mm 1885-1942.
Normalavkastiningsuppskattning 1933-1936.
Deklaration å löneboställena 1928-1952.
 
11881 – 1897Karta med tillhörande handlingar angående Sigreifs
prästboställe.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/21881 – 1957Arrendekontrakt å löneboställena. 
21884 – 1999 
Se: SE/ViLA/23074/O II/51888 – 1953Skogshushållningsplaner, stämplingslängder och andra skogshandlingar. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/71896 – 1977Skogshushållningsplaner 1937-1977.
Skogsstämplingslängder 1954-1961.
Skogsförvaltningsuppgifter till Stiftsnämnden 1953-1970.
Dikningshandlingar 1896-1948.
Borgensförbindelser å skog och arrenden 1920-1954.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/41912 – 1984Handlingar rörande prästgården, försäljning av kyrklig jord, köpekontrakt mm 1912-1952.
Handlingar rörande prästgårdsbyggnaden, såsom reparationer, bygglov mm 1928-1951.
Försäkringsbrev, hyreskontrakt mm 1979-1984.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/81932 – 1984Arrendekontrakt, skogsbruksplaner, servitut 1976-1984.
Handlingar rörande löneboställena 1946-1984.
Handlingar gällande komministerbostället Sigrajvs och Annexen i Västerhejde1944-1965.
 
31934Inb. Gravbok. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/61934 – 1981Arrendekontrakt 1963-1981.
Skogsköpskontrakt 1934-1954.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/91960 – 1997Diverse handlingar. 
41964 – 197434 fotografier uppfodrade på kartong. Från kyrkans restaurering. Ingmar Holmström (tidigare signum R II:4).
Även täckdikningsplan 1974 över Sigrajvs 1:1 med dokumentatuion. Upprättad av Lantbruksnämnden i Gotlands län. Skala 1:2.000.
 
51974 – 1987Fastighetshandlingar. 
Se: SE/ViLA/23074/O I/21980Skrivelse ang. altartavlan.