Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Västerhejde kyrkoarkiv


Västerhejde kyrkoarkiv


Västerhejde församling har allt sedan reformationen utgjort annexförsamling i Stenkumla pastorat.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).


Förteckning

Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av arkivet som förvaras i Landsarkivet. Förteckningen utökades i juli 2001 av arkivhandläggare Klas Säve-Söderbergh och färdigställdes 2014 av Kjell Swebilius.

 Serier (58 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderI början på varje volym ett nyupprättat gårds- och yrkesregister.
Serien avslutad, fortsätter i församlingsböcker serie A II a.
Serien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, bunden serieSerien avslutad, fortsätter som församlingsbok på lösblad serie A II ba.
Serien inbunden.
 
A II baFörsamlingsböcker på lösblad, aktuella bladSerien som består av lösblad är lagd efter fastigheter i bokstavs- och nummerordning och därunder efter familjer i bokstavsordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II bbFörsamlingsböcker på lösblad, avställda bladSerien är lagd efter fastighet i bokstavsordning och därunder sorterade efter familj i bokstavsordning. Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II cFastighetsförteckning
(Personförteckning)
Äldre register t o m 1989 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien som består av personakter över församlingens invånare omfattar tiden 1947--1991-06-30 och är lagd efter fastigheter i alfabetisk ordning, sorterade familjevis efter församlingens ordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A IV bObefintlighetsregisterHar ej förts. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakterna är sorterade efter dödsår och därefter i personnummerordning.
Serien i arkivbox.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort har gallrats 1973 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VI aAvgångsregisterÄldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
Serien i arkivbox.
 
A VI bAvgångslängderHar ej förts. 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr o m 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr o m 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr o m 1991-07-01) 
G IAndra längderSerien i arkivbox. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien i arkivbox. 
H IIBilagor till flyttningslängderna1901-1921 utgallrade jan.1970.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckernaSerien i arkivbox.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 
K ISockenstämmans protokollSerien i arkivbox.
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarProtokoll 1992-1999 för församlingsdelegerade till pastoratet, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie A 1 A.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarProtokoll 1992-1999 för pastoratskyrkorådet, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie A 2 A.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarHuvudmannaskapet för skolväsendet övergick till den borgerliga kommunen 1941.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperHuvudräkenskaper 1959-1977 saknas vid inventering 2014-06-09.
Serien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 1.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 2.
Serien i arkivbox.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationerVerifikationer 1952-1978 saknas.
Serien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 3.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
L I dRäkenskaper för kyrkan, beräkningsunderlagSerien i arkivbox. 
L IIRäkenskaper för skolanSerien inbunden om inget annat anges.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivbox. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien i arkivbox om inget annat anges. 
L VIRäkenskaper i sammandragSerien i arkivbox. 
MHandlingar angående prästval
 
NVisitationsprotokoll, ämbetsberättelser, arkiv och inventarieförteckningarSerien i arkivbox.
 
O IHandlingar rörande kyrka, kyrkogård, kyrkliga boställen, prästlöner och donationer
Serien i arkivbox om inget annat anges.. 
PÖvriga handlingarSerien i arkivbox om inget annat anges. 
RKartor och ritningar 
R IRitningar rörande kyrkan, inre detaljer 
R IIRitningar rörande kyrkan, yttre detaljer 
R IIIRitningar rörande kyrkan, värmeanläggning m.m. 
R IVKartor rörande kyrkogården 
R VMarkkartor 
R VIRitningar rörande skolan 
R VIIRitningar rörande Vibble gård