Torsdag den 24 maj kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Sävedals häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11082
Omfång
41 Hyllmeter 
Datering
16241908(Tidsomfång)
16241887(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört m hist 113/65
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Häradsrätten i Sävedal (– 1887)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/11082

Förteckning 113/65

Förteckning

över

Sävedals häradsrätts arkiv
Inledning (äldre form)SÄVEDALS HÄRADSRÄTT -1887

Domsagotillhörighet
Från 1500-talets mitt och till 1621 var Sävedals härad förenat med Askims och Vättle härader till en domsaga. Genom 1621 års privilegier för Göteborg tillades Sävedals härad staden, vilket innebar, att den dömande makten utövades från Göteborg, till vars magistrat häradshövdingeräntan i häradet var anslaget. En av stadens presidenter, sedermera justitieborgmästaren, utövade jurisdiktionen. Denna ordning fortfor t.o.m. justitieborgmästaren Ekmans avgång 1870. Fr.o.m. 1870 HT förenades Sävedals härad med Askims samt Västra och Östra Hisings härader till en domsaga.
Särskild förteckning har upprättats över Askims, Hisings och Sävedals domsagas arkiv, vari domsagokansliets handlingar och övriga för domsagans alla tingslag gemensamma handlingar inordnats. För Sävedals härad finnes vissa handlingar i domsagans arkiv fr.o.m. 1870.

Tingslagsindelning
Sävedals härad utgjorde eget tingslag fram till 1888 då domsagans samtliga tingslag sammanslogs till ett gemensamt tingslag, Askims, Hisings och Sävedals tingslag.
Sävedals härad omfattade följande församlingar: Härryda, Örgryte, Landvetter och Partille.

Bilaga 1.
Förteckning över protokoll vid syner och värderingar 1627-1810 i domböckerna, serie A I a.
Bilagan återfinns i den förteckning som är utskriven på
papper.

Bilaga 2.
Förteckning över protokoll vid syner och värderingar i
volym A III a: 1.
Bilagan återfinns i den förteckning som är utskriven på papper.

Bilaga 3.
Personregister till Sävedals häradsrätts konkursakter 1784-1786, F IV: 1-41.
Bilagan återfinns i den förteckning som är utskriven på papper samt i pärm i landsarkivets expedition.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs och Bohus län

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2012-10-04 10:48:06