bild
Arkiv

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Tredje avdelningens arkiv 1901-


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12102
Omfång
26 Hyllmeter 
Datering
19011970(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmDH
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Göteborgs rådhusrätt och magistrat (– 1970)
Alternativa namn: Rådhusrätten och magistraten i Göteborg: 1:sta avdelningen  ( )
Kategori: Statlig myndighet. Rådhusrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning nr 62:2/1972.


Förteckning

över

Göteborgs Rådhusrätts arkiv 3:dje avdelningen 1901-
Allmän anmärkningAvdelningen inrättad 1871. Handlingar för åren 1948 - 1970 förvaras på Polstjärnegatan 6.
Inledning (äldre form)Enligt Göteborgs stads privilegier 1639 var stadens magistrat indelad i tre kollegier varav ett skötte rättsskipningen. År 1642 inrättades en särskild underrätt benämnd Kämnärsrätten vilken upphörde 1849. Från 1850 sköttes all rättskipning, utom polismål, av rådhusrättens från början 2 avdelningar. På grund av de ständigt ökande arbetsuppgifterna utökades antalet avdelningar vid rådhusrätten efter hand. En tredje avdelning inrättades1871 och fjärde avdelningen 1904. Under åren 1831-1871 fanns också en avdelning för tullmål. Dess handlingar finns i Göteborgs sjötullrätts arkiv. Vid tidpunkten för rådhusrättens upphörande 1970 fanns 9 avdelningar samt en bötesavdelning.
Arbetsuppgifternas fördelning inom de olika avdelningarna framgår av de arbetsordningar och stadgor som från tid till annan utfärdades av Kungl. Maj:t. Därutöver var det den s.k. Samfällda rådhusrätten som skötte frågor rörande ärendenas fördelning inom de olika avdelningarna. Från 1929 framgår också ärendenas fördelning emellan rådhusrättens olika avdelningar av de årliga utgåvorna av Göteborgs kommunalkalender vari hänvisas till aktuella stadgar och arbetsordningar.
Avdelningen handlade t.o.m. 1904, efter lottning med andra avdelningen, hälften av alla tviste- och brottmål som ej hänfördes till första avdelningen eller samfälld rådhusrätt. Därefter, efter lottning med andra och fjärde avdelningarna, 1/3 av alla tvistemål vilka ej tillhörde särskild avdelning samt efter lottning med fjärde avdelningen hälften av alla brottmål vilka ej tillhörde annan avdelning.[ SFS 1904. Bihang 30]
Hälften av alla familjerättsmål, efter lottning med fjärde avdelningen. Hälften av de brottmål som ej tillhörde annan avdelning samt 2/5, efter lottning med andra och fjärde avdelningarna av tvistemål och ärenden som ej tillhörde särskild avdelning. [SFS 1935:245]
Familjerättsmålen återfinns i serie A II respektive A X a.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs och Bohus län

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2017-09-13 10:18:50