bild
Arkiv

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Femte avdelningen


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12104
Datering
19181970(Tidsomfång)
VillkorNej
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmSekretesslag och sekretessförordning
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Göteborgs rådhusrätt och magistrat (– 1970)
Alternativa namn: Rådhusrätten och magistraten i Göteborg: 1:sta avdelningen  ( )
Kategori: Statlig myndighet. Rådhusrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr:GLA/12104Förteckning

över

Göteborgs Rådhusrätts arkiv 5:te avdelningen
Allmän anmärkningAvdelningen inrättades som extra brottmålsavdelning 1918. Femte avdelningen från 1919. Handlingar för åren 1948 - 1970 har levererats och förvaras på Polstjärnegatan 6.
Inledning (äldre form)Enligt Göteborgs stads privilegier 1639 var stadens magistrat indelad i tre kollegier varav ett skötte rättsskipningen. År 1642 inrättades en särskild underrätt benämnd Kämnärsrätten vilken upphörde 1849. Från 1850 sköttes all rättskipning, utom polismål, av rådhusrättens från början 2 avdelningar. På grund av de ständigt ökande arbetsuppgifterna utökades antalet avdelningar vid rådhusrätten efter hand. En tredje avdelning inrättades1871 och fjärde avdelningen 1904. Under åren 1831-1871 fanns också en avdelning för tullmål. Dess handlingar finns i Göteborgs sjötullrätts arkiv. Vid tidpunkten för rådhusrättens upphörande 1970 fanns 9 avdelningar samt en bötesavdelning.
Arbetsuppgifternas fördelning inom de olika avdelningarna framgår av de arbetsordningar och stadgor som från tid till annan utfärdades av Kungl. Maj:t. Därutöver var det den s.k. Samfällda rådhusrätten som skötte frågor rörande ärendenas fördelning inom de olika avdelningarna. Från 1929 framgår också ärendenas fördelning emellan rådhusrättens olika avdelningar av de årliga utgåvorna av Göteborgs kommunalkalender vari hänvisas till aktuella stadgar och arbetsordningar.

Avdelningen handlade brottmål till den omfattning som bestämdes av Samfällda rådhusrätten. [SFS 1918: 1097 och Göteborgs kommunalkalender 1929, 1935, 1937]
Fr.o.m. 1938 hälften, efter lottning med sjätte avdelningen, brottmål till den omfattning samfällda rådhusrätten bestämmer. [SFS 1938:557]

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs och Bohus län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2017-09-07 11:48:39