Torsdag den 24 maj kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12489
Omfång
33,5 Hyllmeter  (-)
Datering
18641970(Tidsomfång)
18961970(Huvudsaklig tid)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Häradsrätten i Flundre, Väne och Bjärke domsaga (1948 – 1970)
Alternativa namn: Flundre m.fl. domsaga
Alternativa namn: Flundre m.fl. häradsrätt
Alternativa namn: Flundre m.fl. härad
Alternativa namn: Flundre, Väne och Bjärke häradsrätt
Alternativa namn: Flundre, Väne, Bjärke häradsrätt
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/15141

Förteckning 48/1968

Förteckning

över

Flundre, Väne och Bjärke domsagas arkiv
Allmän anmärkningArkivet innehåller även handlingar, gemensamma för domsagan, före 1896.
1918 infördes tremansting, sammanträde med häradsrätt enligt R.b. kap.1 5 § för handläggning av vissa enklare mål och ärenden, varvid endast 3 nämndemän behöva närvara mot annars minst 7.
År 1933 tillkom en inskrivningsdomare för lagfarter, inteckningar m.m. rörande fastigheter och ägoförhållanden som inte var självständig myndighet utan en avdelning inom domsaga, härads- eller rådhusrätt, men uppfattades dock som en särskild arkivbildare.
Inledning (äldre form)DOMSAGOINDELNING: Flundre m.fl. domsaga bestod efter 1849 års allmänna reglering av tre tingslag: Flundre, Väne och Bjärke härader. Genom kungliga breven den 2 maj 1890 och 23 november 1894 upphörde domsagans tre tingslag Flundre, Väne och Bjärke 1895 och domsagan utgjorde från 1896 ett enda tingslag med tingsställe i Trollhättan.
Fr.o.m. den 1 januari 1952 efter förändringen i domsagoindelningen i Älvsborgs län skulle Flundre m.fl. domsaga omfatta följande landskommuner: Västra Tunhems, Södra Väne, Bjärke och Flundre samt Lilla Edets Köping och Trollhättans stad.
TINGSLAGSINDELNING: Se ovan. Tidigare arkiv, före 1896, som tillhör respektive tingslag har förtecknats separat. Tingslaget upphörde 1970 i samband med den då genomförda domstolsreformen. Arkivet innehåller även handlingar, gemensamma för domsagan, före 1896. För handlingar efter 1970 se Trollhättans tingsrätt.


Flundre m.fl. domsaga upphörde år 1970 i samband med den då genomförda domstolsreformen. För handlingar efter 1970 se Trollhättans tingsrätt.


Källor:
Almqvist, J. E (1954) Lagsagor och domsagor i Sverige. Stockholm: Norstedt&Söner.
SFS 1950:452.
Sveriges statskalender 1970-1971

Ämnesord

Ämnesord, ort
Älvsborgs län

Tillgänglighet

SekretessDelvis
Fysiska och tekniska villkorFörteckningen ej komplett 2004-09-27

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Expropriationsdomstolen i Flundre, Väne och Bjärke domsaga (SE/GLA/15753)

Kontroll

Senast ändrad2017-08-16 13:11:17