bild
Arkiv

Laske-Vedums kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/13317
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/cjGw3gHtrH6cyG018W43t3
Omfång
5,2 Hyllmeter  (-)
VillkorDelvis
VillkorsanmOffentlighets- och sekretesslagen 22:1, högst 70 år.
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Laske-Vedums församling

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/13317

Förteckning 154/1957

Förteckning

över

Laske-Vedums kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Laske-Vedum var annex i Bitterna, Laske-Vedum och Elings församlingars pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.
Bitterna församling uppkom genom sammanslagning år 1817 av Västerbitterna och Österbitterna församlingar. Sedan Österbitterna kyrka år 1781 nedbrunnit, delades socken i kyrkligt hänseende på följande sätt: till Västerbitterna kyrka fördes gårdarna Kroken, Skatteg., Per Jonsg., Måns Olofsg., Ravelsg., Stommen, Kyrketorp, Tolag., Myreberg, Ramnö och Bjurdam, medan stolrum och gravplatser i Vedums kyrka bereddes åborna från Tubbetorp, Åkatorp, Åsa, Damsholmen, Damsåsen, Haråsen, Ölstorp, Ringstad, Nolg., Storeg., samt en hemmansdel av Per-Jonsg. I februari 1787 ingingo Österbitterna sockenmän till k mt med begäran om att få reparera och iståndsätta sin avbrända kyrka. K mt kunde dock ej bifalla denna ansökan utan föreslog att Österbitterna skulle förena sig antingen med Västerbitterna eller Vedum, vilketdera sockenborna helst önskade. Handlingarna gingo därpå till Skara domkapitel, som förordnade kyrkoherden i Grolanda Anders Lidmark att hålla en stämma med Österbitterna sockenbor i Västerbitterna kyrka, varvid de skulle få framlägga sina önskningar. En sådan stämma hölls också den 20 maj 1787, men något beslut kunde ej fattas. Några dagar efter samma stämma ingingo emellertid Österbitterna sockenmän till Lidmark med en skrivelse, vari de förklarade sig villiga att fortfara med den förutvarande uppdelningen mellan Västerbitterna och Vedum. Skrivelsen gick till domkapitlet, som fastställde densamma. Vid en prostvisitation år 1817 blev frågan definitivt avgjord och beslut fattades, att Österbitterna skulle förenas med Västerbitterna om gemensam kyrka.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Laske-Vedums församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis
Personuppgift enligt PULDelvis
Restriktioner enligt PULDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Laske-Vedum (SE/SVAR/GLA-133160129)

Kontroll

Senast ändrad2011-11-30 16:57:04