bild
Arkiv

Särestads kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/13524
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/JDKw3gHtrH6cyG018W43t3
Omfång
21,5 Hyllmeter  (-)
VillkorDelvis
VillkorsanmSekretesslagen 7:15 i högst 70 år
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Särestads församling

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/13524

Förteckning 67/1957

Förteckning

över

Särestads kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Till och med 1961 var Särestad moderförsamling i Särestads, Bjärby, Håle, Tängs och Flakebergs församlingars pastorat.
Från och med 1962 var Särestad moderförsamling i Särestads, Bjärby, Håle, Tängs, Flakebergs, Flo, Ås och Sals församlingars pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.

Bjärby kyrka förstördes 1611, varefter sockenborna sökte Särestads kyrka.

Håle och Täng hava sedan 1884 gemensam kyrka kallad Håle-Täng.

Protokoll hållet vid inspektion av pastorsämbetenas i Särestads, Bjärby, Tänga, Håle och Flakebergs församlingar arkiv den 23 november 1932. Närvarande: kyrkoherden F. Johansson och undertecknad förste amanuens vid landsarkivet.

) 1.

Arkiven förvarades i brandfritt arkivrum i Särestads prästgård av trä. De elektriska ledningarna i arkivet voro icke ur arkivteknisk synpunkt tillfredsställande, varför anvisningar enligt kungl. byggnadsstyrelsens föreskrifter den 1 aug. 1929 lämnades.

) 2.

Då författningsenlig liggare över arkivet saknades, skulle pastor uppgöra en dylik - en för varje församling - med lämpliga mellanrum mellan serierna för kommande accessioner. Till ledning skulle användas de till landsarkivet innevarande år insända förteckningarna, varav det ena exemplaret tills vidare återställdes. Dock skulle i liggaren även de till landsarkivet inlevererade arkivalierna medtagas. - Meddelande skull lämnas till landsarkivet, när de nya liggarna voro uppgjorda.

S 3.

Det antecknades, att, förutom de i pastors skrivelse till landsarkivet den 9 mars 1927 angivna handlingarna, följande arkivalier förstörts vid branden i februari s.å.: Särestads pastorats dödbok 1861-1889, Flakebergs, Håle och Tängs födelse- och dopbok 1861-1875 samt vissa yngre kommunionlängder för pastoratet. Av ovanstående hade Särestads dödbok 1869-1889 samt Flakebergs födelse- och dopbok 1861-1875 ersatts genom avskrifter från Kungl. stat. centralbyrån. Beträffande avskrifter av övriga ovan nämnda saknade kyrkoböcker pågick f.n. underhandling med kungl. stat. centralbyrån.

) 4.

Det överenskoms att de befo

Ämnesord

Ämnesord, ort
Särestads församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis
Personuppgift enligt PULDelvis
Restriktioner enligt PULDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-10-05 10:49:25