Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Örgryte kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/13678
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/qygT1r8xweZJUG018W43t3
Omfång
77,5 Hyllmeter  (-)
VillkorDelvis
VillkorsanmSekretesslagen 7:15, högst 70 år.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Örgryte församling

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/13678

Föeteckning 267/1954

Förteckning

över

Örgryte kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Örgryte församling tillhör Göteborgs stift och Göteborgs stad. Större delen av Göteborgs stad ligger på mark som en gång tillhört Örgryte församling. Mot slutet av 1500-talet räknades Örgryte till Fässbergs pastorat. Från Göteborgs grundläggning till 1712 var Örgryte annexförsamling till Göteborgs Gustavi Domkyrkoförsamling. Fr.o.m. 1712 bildade Örgryte jämte Göteborgs Hospitalförsamling eget pastorat. 1796 upphörde gemenskapen med Göteborgs Hospitalförsamling.

Då Amiralitetsvarvsförsamlingen tillkom 1700 räknades till denna församling alla som i något hänseende voro knutna till amiralitetet. Alla andra som bodde i Örgryte socken skulle tillhöra Örgryte församling. 1786 blev Amiralitetsvarvsförsamlingen fri så att vem som ville hade rätt att hålla sig till denna. Pastorssysslan i församlingen förenades med kyrkoherdebefattningen i Örgryte 1805.

Mariebergs församling tillkom 1786 genom utbrytning ur Örgryte församling. Amiralitetsvarvs- och Mariebergs församlingar voro annexförsamlingar till Örgryte. Då de sammanslogs till Förenade Kustförsamlingen 1820 som 1828 ändrade namn till Karl Johans församling, blev denna senare församling likadeles annex till Örgryte. 1883 utbröts Karl Johans församling ur pastoratet och införlivades med Göteborgs stad.

Från Örgryte har under tidernas lopp flera områden avskiljts till andra församlingar. År 1872 avskildes delar av frälsehemmanet Krokslätt Nolgården vilka 1883 hänfördes till Haga församling och med samma församling införlivades 1904 delar av Stora och Lilla Änggården (De överflyttade 1908 till Annedals församling). Vissa delar av Änggården nr 1 överflyttades 1918 till Annedals församling. År 1909 överflyttades vissa delar av Kolltorp från Örgryte till Gamlestads församling. Genom K.M:ts beslut 1948 23/1 nybildades Härlanda församling bl.a. genom att stadsdelen Sävenäs avskildes dit från Örgryte församling.

Örgryte omfattar enligt 1959 gällande stadsdelsindelning följande stadsdelar: Lunden (med undantag för ett mindre område) Bö, Kallebäck, Skår, Torp (med undantag för ett mindre område) samt Delsjön.
Enligt 1951 års församlingsindelning är församlingsgränserna följande: Mäster Johansgatan, Danska vägen, Nobelplatsen, Göketorpsgatan, Arosgatan, gränsen mellan tomterna 5 och 6 i 33:e kvarteret Gränsen i Gårda, gränsen mellan stadsdelen Gårda och stadsdelarna Bö och Lunden, Jenny Lindsgatan.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Örgryte församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis
Restriktioner p.g.a. personuppgifterDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Örgryte (SE/SVAR/GLA-133140120)

Kontroll

Senast ändrad2023-09-13 16:18:21