bild
Arkiv

Hörby kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13181
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/et0e5oj1EKQ076yVVt2wR6
Omfång
4,8 Hyllmeter 
3,6 Hyllmeter  (Tillägg kyrkokommunala handlingar juni 2018.)
181 Kartor och ritningar  (Tillägg kyrkokommunala handlingar juni 2018.)
433 Fotografier  (Tillägg kyrkokommunala handlingar juni 2018.)
Datering
16801999(Tidsomfång)
1991(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Matts Wiberg
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Hörby församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Hörby kyrkoarkiv


HISTORIK

Hörby och Lyby församlingar utgjorde ursprunglingen ett pastorat med Hörby som moderförsamling. Genom beslut av Utbildningsdepartementet kom emellertid Fulltofta pastorat att fr.o.m den 1 januari 1974 ingå i Hörby pastorat, varför detta från nämnda datum består av 6 församlingar: Hörby, Lyby, Fulltofta, Äspinge, Södra Rörum och Svensköp. Pastoratsarkiv har därför bildats fr.o.m. den 1 januari 1974.

Den 1 januari 1894 blev tätorten omkring Hörby kyrka municipalsamhälle. Genom Kungl. Maj:ts brev av den 15 december 1899 avancerade samhället till köping. Detta avancemang trädde i kraft den 1 januari 1900 och satte sina spår även i Hörby församling.

Under tiden 1900-1974 har församlingsböcker (A II a) förts dels för Hörby köping, dels för "Hörby landsförsamling" ("socken"). Flyttningslängder (B) och ministerialböcker (C, E, I och F) med bilagor (H III, H V och H VI) har också förts dels för köpingen, dels för "landsförsamlingen" ("socknen") under åren 1910-1972.

Även i den kyrkliga administrationen i övrigt har en uppdelning skett med olika stämmor, kyrkoråd, skolråd, barnavårdsärenden m. m. (K II, K III, K IV, K V, L II) för köping och "socken" ("landsförsamling"). Beslut i skolärenden har förelagts speciell kyrkostämma med köpingens respektive "landsförsamlingens" ("socknens") skoldistrikt.

Arkivet innehåller också födelse- och dopböcker (C) med bilagor (H III) för Hörby lasarett under tiden 1940-1965 samt lasarettets död- och begravningsbok (F:10) 1935-1944, den senare med bilagor (H VI:2) 1940-1947.

Kyrkogårdsnämnd (se K V) har sporadiskt förekommit sedan 1937 och mera regelbundet fr.o.m. 1965. Kyrkogårdsförvaltningen har egna lokaler på Hörby Kyrkogård med bokföring och kansli. Kyrkogårdsförvaltningen skötes sedan den 1 februari 1981 av kyrkogårdsföreståndare.

Sedan 1974 utgör Hörby-Lyby ett kyrkomusikerdistrikt med eget kyrkoråd (se K V).

Den 18 juni 1971 förordnade Kungl. Maj:t, att Hörby-Lyby skulle bilda en partiell samfällighet för uppförande och förvaltning av ett gemensamt församlingshem. Detta förordnande kompletterades genom Utbildningsdepartementets skrivelse den 18 juni 1975 med beslut om att samfällighetens förvaltning av församlingshemmet skulle fr. o. m. den 1 januari 1976 utövas av särskilda delegerade och kyrkoråd ( se K V).

Från den 15 juli 1981 gällande tjänstgöringsföreskrifter ger kyrkoherden ett särskilt ansvar för församlings- och själavården i Hörby-Lyby församlingar.

Kyrkokamrertjänst tillsattes den 1 juni 1983 med eget kansli i kyrkogårdsförvaltningens lokaler.Hörby den 31 mars 1984


/Johan Svanbom/

Kyrkoherde och kontraktsprost.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Hörby församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckningen upprättad i februari 1964 av Stig O. Helmer. Reviderad i december
1983 av Seved Johnson i samband med inordnande av leverans. Kompletterad i juli 1999 av Bengt Danielson i samband med inordnande av leverans.
Senast ändrad2020-09-21 14:10:56