bild
Arkiv

Svea Hovrätt Advokatfiskalens arkiv

Svea Hovrätt

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420422/02
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/daINeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
2184 Hyllmeter 
Datering
16141965(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmRenoverade domböcker, serie E XI, finns tillgängliga på mikrokort. Originalhandlingar t.o.m. år 1700 lånas inte ut i original. Särskilt tillstånd krävs för att få ta del av originalhandlingarna . Kontakta Sektionen för arkiv och heraldik, Enhet Marieberg.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, Ren. häradsdomböcker 1846-65
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band, Ren småprot härader 1866-1947
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band, Ren småprot städer 1701-1947
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band, Ren. domböcker,alla 1866-1935
Arkivförteckning (koncept): Kortregister, Ren. domböcker 1596-1848
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, Särsk. ren. NB-län 1825-45
Arkivförteckning (koncept): Kortregister, Ren. småprotokoll 1700-1856
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Svea hovrätt (1614)
Kategori: Statlig myndighet. Hovrätter 1614-

Innehåll

Allmän anmärkningHärads- m.fl. rätters renoverade domböcker (t.o.m. 1700) är delvis filmade.
Inledning (äldre form)Svea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Källa: Riksarkivets beståndsöversikt, del 5 band 2 (sid. 418ff).

Ämnesord

Ämnesord, sak
Domböcker, renoverade. Renoverade domböcker 1596-1947 (Lokalt ämnesord)
Småprotokoll, renoverade. Renoverade småprotokoll 1701-1947 (Lokalt ämnesord)

Hänvisningar

ReproduceratDel
Repro. anm.Härads- m.fl. rätters renoverade domböcker är delvis filmade.

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2022-08-18 15:55:04