bild
Arkiv

Danderyds kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1494
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/LTaGe57BF4z0KXaSd5ELD7
Omfång
91,6 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Danderyds församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1494Förteckning

över

Danderyds församlings kyrkoarkiv

Stockholms län
Arkivet är delvis tillgängligt på mikrokort.
Mikrofilmade handlingar utlånas ej i orginal.
Se särskild förteckning före beställning.
ArkivhistorikDANDERYDS KYRKOARKIV

Historik:
Danderyd var 1520-1653 jämte norra Lidingö annexförsamling till Täby. 1653 beslutade drottning Kristina att ge Banér:arna patronrätt i Danderyd, som tillsammans med norra Lidingö skulle utgöra en egen församling och ett eget pastorat. Först 1907 fick Danderyd sina nuvarande gränser då Lidingö avskildes.

Sedan gammalt är församlingen indelad i olika områden. I varje del finns Svenska kyrkan representerad med lokaler och verksamhet. Följande kyrkor och församlingslokaler m.m. finns för församlingens verksamhet. De beskrivs i kronologisk ordning för att därmed också beskriva församlingens framväxt:

Danderyds kyrka med kyrkogård och ett litet gravkapell. De första kyrkorna på platsen var av trä. De efterföljdes år 1400 av en enskeppig stenkyrka, som 1570 vidgades till dubbel bredd och under 1600-talets första hälft förlängdes till nuvarande mått och gjordes treskeppig med pelare och kryssvalv. År 1977-1981 byggdes en ny underjordisk sakristia m.m.

Djursholms kapell ägs och drevs av Stiftelsen Djursholms kapell i samarbete med Danderyds församling. De första åren efter starten för utbyggnaden av Djursholms samhälle 1890 hölls gudstjänster i Djursholms slotts stora sal, eftersom vägen till Danderyds kyrka var lång och tämligen besvärlig. På privat initiativ insamlades pengar till ett kapell som kunde tas i bruk 1898.

Djursholms församlingsgård församlingslokaler och Kyrkans förskola. Som komplement till Djursholms kapell byggdes på privat initiativ dessa församlingslokaler som stod färdig 1925.

Altorps kapell med kyrkogård. Kapellet, som stod färdigt 1938, används främst till begravningar.

Mariakyrkan, Enebyberg med församlingslokaler och kyrkans förskola. En kapellstiftelse bildades redan 1943 med syfte att samla medel till ett kapell i Enebyberg. Kapellet blev färdig hösten 1959.

Petruskyrkan, Stocksund med församlingslokaler och Kyrkans förskola. Kyrkostämman 1919 uppdrog åt kyrkorådet att snarast framlägga förslag till ett kapell. Bygget kunde dock ej genomföras förrän i början av 1960-talet, och kyrkan kunde invigas i advent 1962.

Danderyds församlingsgård, med församlingslokaler och hela församlingens administration m.m. stod klar för användning i maj 1964.

Sätraängskyrkan med församlingslokaler i Vagnslidret och litet kapell.

Efter att Danderyd blev en egen församling 1653 blev en ny prästgård på Sätra färdig 1656 och var kyrkoherdeboställe till 1915. Gården utarrenderades därefter till jordbruk fram till 1959. Huvuddelen av byggnaderna befanns så illa åtgångna av husbock och röta att det måste rivas, för att återuppbyggas till samma yttre skick och på samma plats. Prästgården, som åter kunde tas i användning 1970 är numera åter kyrkoherdebostad. Efter rivning av logen uppfördes 1989 en kyrka på denna plats.

Mörby kyrksal, en förhyrd lokal som används främst för äldreverksamhet.

Sjukhuskyrkan vid Danderyd sjukhus disponerar bl.a. ett litet andaktsrum.

Öppen förskola bedrevs även av Klockargården och Petruskyrkan.

Ungdomsverksamheten och diakoni arbetar centralt från församlingsgården för att på bästa sätt kunna utnyttja resurserna ut i hela församlingen.

Danderyds kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Djursholms stad och Danderyds köping. Enebyberg var tidigare municipalsamhälle men hade förenats med Danderyds landskommun till Danderyds köping 1946.

Danderyds församling sammanfaller geografiskt med Danderyds kommun.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Danderyds församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-05-25 11:01:47