bild
Arkiv

Rådmansö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1554
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/FC6lhVAFQaYCkGS6w8zSI1
Omfång
12,1 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Rådmansö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1554Förteckning

över

Rådmansö församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikRÅDMANSÖ KYRKOARKIV
Historik:
Rådmansö församling bildades som kapellförsamling i slutet av 1500-talet genom en utbrytning ur Frötuna, vars pastorat man tillhörde (mellan 1622-1643 ingick även Norrtälje) fram till 1873-05-01 (beslut 1856-06-27). Rådmansö bildade således ett eget pastorat åren 1873-1961 innan församlingen fr.o.m. 1962 återigen bildade pastorat med Frötuna. Namnet ändrades 1979-09-01 till Rådmansö-Frötuna pastorat.
I och med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten 1999-12-31 ingår församlingen sedan 2000-01-01 i Samfundet Svenska Kyrkan.


Organisation:
Rådmansö församling (Sjuhundra kontrakt i Ärkestiftet) i Stockholms län var t.o.m. 1991-12-13 en lokal myndighet som en del i svenska statskyrkan. Församlingen leddes av ett kyrkoråd som ansvarade för den kommunala förvaltningen. Beslutanderätten utövades av kyrkofullmäktige och kyrkorådet (Församlingslagen §10). Närmast under fullmäktige lydde pastor och kyrkorådet. Pastor var chef på pastorsexpeditionen, arkivansvarig och ansvarig för kyrkobokföringen. Pastor var även självskriven ledamot av kyrkorådet. Kyrkorådet var församlingens styrelse och svarade för den kyrkokommunala verksamheten.

Arbetsuppgifter och arkivhandlingar:
Inom myndigheten har frågor handlagts rörande:
-Folkbokföring t.o.m. 1991-06-30.
-Kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.
-Kyrkorådets verksamhet.
-Kyrkokommunal ekonomi.
-Begravningsverksamhet.

Vidare har upprättats:
-Inventarieförteckningar.
-Ritningar rörande församlingens byggnader och kyrkogården.
-Ämbetshandlingar (inspektionsprotokoll m.m.).

Andra viktiga handlingar inom verksamheten:
-Ministerialböcker på papper (dop-, vigsel-, begravnings- och konfirmationsböcker) med tillhörande ej gallringsbara handlingar.
-In- och utflyttningsböcker.
-Gravböcker.
-Protokoll (kyrkofullmäktige, kyrkoråd och nämnder m.m.).
-Kartor och ritningar.
-Minneslundsböcker.

Viktiga ADB-register:
-Ministerialböcker.
-Församlingsregister.
-Medlemsregister
-Verksamhetsregister

Gallring:
Gallring har skett enligt Riksarkivets direktiv. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Sökingångar till arkivet:
-Arkivförteckning.
-Diarium.

Sekretess:
Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

1999-12-31 skildes Svenska kyrkan från Staten och detta innebar att hela arkivet måste avslutas och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2022-02-01

Ämnesord

Ämnesord, ort
Rådmansö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2022-02-01 13:41:41