bild
Arkiv

Kista kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/6023
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/BWryRmXNQuZ0y00qBSz04B
ExtraID6023
Omfång
36,8 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Kista församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

ArkivhistorikKISTA KYRKOARKIV

Arbetsuppgifter och organisation:
Kista församling (Spånga kontrakt i Stockholms stift) i Stockholms län var t.o.m. 1999-12-31 en lokal myndighet som en del av svenska statskyrkan.
Beslutanderätten utövades av kyrkostämma och kyrkofullmäktige (Församlingslagen § 10). Närmast under fullmäktige lydde pastor och kyrkoråd. Pastor var chef på pastorsexpeditionen, arkivansvarig och ansvarig för kyrkobokföringen. Pastor var även självskriven ledamot av kyrkorådet. Kyrkorådet var församlingens styrelse och svarade för den kyrkokommunala verksamheten.
Pastor var arkivansvarig för kyrkoarkivet och dess vård samt ADB-register som hörde till pastorsexpeditionens verksamhet. Pastor ansvarade för att uppgifter ur kyrkoarkivet utlämnades i överensstämmelse med gällande lag och författning. Kyrkorådet var registeransvarigt för medlemsregister (och verksamhetsregister, förda med hjälp av ADB).

Inom myndigheten har handlagts frågor rörande:
- Folkbokföringen t.o.m. 1991-06-30.
- Kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.
- Kyrkorådets verksamhet.
- Kyrkokommunal ekonomi.
- Begravningsverksamheten.

Historik:
Kista, motsvarande Kista kyrkobokföringsdistrikt, bildades 1980-01-01 genom utbrytning ur Spånga församling.
I och med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten 1999-12-31 ingår församlingen sedan 2000-01-01 i Samfundet Svenska Kyrkan.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
Viktiga ADB-register inom verksamheten:
- Ministerialböcker.
- Församlingsregister.
- Medlemsregister.
- Verksamhetsregister.

Andra viktiga handlingar inom verksamheten:
- Ministerialböcker (dop-, vigsel-, begravnings- och konfirmationsböcker) med tillhörande ej gallringsbara handlingar.
- Protokoll (kyrkofullmäktige, kyrkoråd m.m.).
- Ämbetshandlingar (inspektionsprotokoll m.m.).
- Kartor och ritningar.
- Minneslundsbok.
- In- och utflyttningsböcker.
- Diarieförda handlingar.
- Gravböcker.
- Inventarieförteckningar.
- Vissa räkenskaper

Sökingångar till arkivet:
- Arkivförteckning.
- Diarium.

Gallring har skett enligt Riksarkivets direktiv. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien (bilagor till ministerialböckerna). Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

Övrigt:
Församlingen har haft flera frivilliga verksamheter som givit upphov till arkivhandlingar.

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2021-04-08

Ämnesord

Ämnesord, ort
Kista församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2003-07-04 00:00:00
Senast ändrad2021-04-08 14:53:48