bild
Arkiv

Göteborgs poliskammare efter 1900


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11675
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3J4xXw5trH6cyG018W43t3
Omfång
399 Hyllmeter 
Datering
19011964(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmDH
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionRiksarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Poliskammaren i Göteborg (1807 – 1947)
Alternativa namn: göteborgs poliskammare
Kategori: Statlig myndighet. Poliskammare -1964

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/11675

Förteckning 292/1971

Förteckning

över

Göteborgs poliskammares arkiv 1901-1964
Inledning (äldre form)POLISKAMMAREN

Enligt instruktion för polischefen och poliskammaren i Göteborg, gällande fr o m den 1 januari 1964, är polis- mästaren polischef i Göteborg och tillika chef för poliskammaren. För ledningen av polisverksamheten finns under polischefen dels en kanslibyrå och en trafikbyrå, vid vilka på poliskammaren ankommande ärenden handläggas, dels en ordningsbyrå, en kriminalbyrå samt en personal- och ekonomibyrå.

Chefer för de olika byråerna är polisintendenterna, utom personal- och ekonomibyrån som förestås av en byråchef. Ordningspolisintendenten är chef för ordningsavdelningen och kriminalpolisintendenten för kriminalavdelningen vid stadens poliskår.

Vid polisledningen och poliskammaren tjänstgör, förutom polismästaren och förenämnda polisintendenter, biträdande polisintendenter och polisassessorer, polis- män och andra tjänstemän samt icke ordinarie personal.

För polischefens och poliskammarens verksamhet finnes en gemensam arbetsordning, som länsstyrelsen utfärdar efter att ha hört polismästaren och drätselkammaren. I arbetsordningen meddelas de allmänna föreskrifter, som erfordras utöver bestämmelserna i instruktionen.

Polismästaren tillsättes så, att stadsfullmäktige, efter att ha hört polisnämnden, på förslag till befattning uppför tre personer, bland vilka Kungl. Maj:t utnämner en. Annan till polisledningen och poliskammaren knuten ordinarie personal i lönegrad 13 eller högre, för vilken polislönereglementet icke äger tillämpning, tillsättes av länsstyrelsen efter förslag av polismästaren och sedan polisnämnden beretts tillfälle att avge yttrande. Övrig personal vid polisledningen och poliskammaren, för vilken polislönereglementet ej äger tillämpning, tillsättes eller antages, i den mån ej annat stadgas, av polismästaren.

Ordinarie och extra ordinarie befattningshavare vid poliskåren tillsättes genom förordnande av länsstyrelsen, medan polismästaren genom förordnande antager extra poliskonstapel, polisaspirant eller därmed jämförlig extra polisman.

"Allmän historik över polisväsendet i Göteborg finns i maskinskriven arkivförteckning".

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2021-04-19 13:33:11