bild
Arkiv

Bitterna kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/13027
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/dycT1r8xweZJUG018W43t3
Omfång
11,9 Hyllmeter  (-)
VillkorDelvis
VillkorsanmOffentlighets- och sekretesslagen 22:1, högst 70 år.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 153/57
ArkivinstitutionRiksarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Bitterna församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/13027

Förteckning 153/1957

Förteckning

över

Bitterna kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Till och med 1817 var (Väster)bitterna moderförsamling i Västerbitterna, Vedums, Elings och Österbitterna församlingars pastorat.
1818-1961 var Bitterna moderförsamling i Bitterna, Laske-Vedum och Elings församlingars pastorat.
Från 1962 var Bitterna moderförsamling i Bitterna, Laske-Vedums, Elings och Södra Lundby församling i Bitterna, Laske-Vedum och Elings församlingars pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.

Bitterna församling uppkom genom sammanslagning år 1817 av Västerbitterna och Österbitterna församlingar. Sedan Österbitterna kyrka år 1781 nedbrunnit, delades socknen i kyrkligt hänseende på följande sätt: till Västerbitterna kyrka fördes gårdarna Kroken, Skatteg., Per Jonsg., Måns Olofsg., Ravelsg., Stommen, Kyrketorp, Tolag., Myreberg, Ramnö och Bjurdam, medan stolrum och gravplatser i Vedums kyrka bereddes åborna från Tubbetorp, Åkatorp, Åsa, Damsholmen, Damsåsen, Haråsen, Ölstorp, Ringstad. Nolg., Storegården, samt en hemmansdel av Per Jonsg. I februari 1787 ingingo Österbitterna sockenmän till K. mt med en begäran om att få reparera och iståndsätta sin avbrända kyrka.
K. mt kunde dock ej bifalla denna önskan utan föreslog att Österbitterna skulle förena sig antingen med Västerbitterna eller Vedum, vilketdera sockenborna helst önskade. Handlingarna gingo därpå till Skara domkapitel, som förordnade kyrkoherden i Grolanda Anders Lidmark att hålla en stämma med Österbitterna sockenbor i Västerbitterna kyrka, varvid de skulle få framlägga sina önskningar. En sådan stämma hölls också den 20 maj 1787, men något beslut kunde ej fattas. Några dagar efter samma stämma ingingo emellertid Österbitterna sockenmän till Lidmark med en skrivelse, vari de förklarade sig villiga att fortfara med den förutvarande uppdelningen mellan Västerbitterna och Vedum. Skrivelsen gick till domkapitlet, som fastställde densamma. Vid en prostvisitation år 1817 blev frågan definitivt avgjord och beslut fattades, att Österbitterna skulle förenas med Västerbitterna om gemensam kyrka.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Bitterna församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis
Restriktioner p.g.a. personuppgifterDelvis

Kontroll

Senast ändrad2024-04-03 13:21:32