bild
Arkiv

Göteborgs Kristine församlings kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/13187
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/9DGw3gHtrH6cyG018W43t3
Omfång
41,7 Hyllmeter  (-)
Datering
1773 – 1974  (Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmSekretesslagen 7:15, högst 70 år.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Göteborgs Kristine församling (1773 – 1974)
Alternativa namn: Göteborgs Kristine församling   (1773 – 1883, Icke territoriell församling)
Alternativa namn: Göteborgs Kristine församling   (1883 – 1874)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/13187

Förteckning 160/1959

Förteckning

över

Göteborgs Kristine församlings

kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)År 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungl. tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket. Genom kungl. brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774. Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883. Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christine Tyska församlings arkiv.

Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christine Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehölls vid den nya församlingsindelningen 1908.

Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar.

Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christine Tyska församlings arkiv.

1974 sammanlades Gustavi Domkyrkoförsamling med Kristine församling och kallas nu Domkyrkoförsamlingen eller Gustavi och Kristine församling.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis
Restriktioner p.g.a. personuppgifterDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se: Göteborgs Gustavi eller Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv (SE/GLA/13180)

Kontroll

Senast ändrad2020-05-19 15:24:25