bild
Arkiv

Nederluleå kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010132
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/DghC61lQO42GvrXeNeshA1
Omfång
99,4 Hyllmeter 
Datering
14091999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 36/1955
Reversal: Reversal 251/1996 (pdf)
Reversal: Leverans 2017:043 (pdf)
Reversal: Leverans 2023:043 (pdf)
Reversal: Leverans 2013:078 (pdf)
PM: Förteckning över byar och gårdar i husförhörslängderna med uppgift om området kom att tillhöra Nederluleå, Överluleå eller Edefors församlingar (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Nederluleå församling
Alternativa namn: Luleå landsförsamling  ( – 1831)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Nederluleå församling

Luleå församling bildades omkring 1330 genom utbrytning ur Piteå församling.

Från församlingen har utbrutits följande församlingar:
- Torneå församling omkring 1340 (senare kallad Nedertorneå)
- Kalix församling 1400-talet (senare kallad Nederkalix)
- Jokkmokks församling 1607
- Råneå församling 1642
- Luleå stadsförsamling 1667 (senare kallad Luleå domkyrkoförsamling)
- Överluleå församling 1831

Luleå församling ändrade namn till Luleå landsförsamling i samband med Luleå stadsförsamlings bildande 1667 och till Nederluleå församling när Överluleå församling tillkom 1831. Församlingsnamnet stavades fram till 1909 Neder-Luleå.

Församlingen har varit indelad i följande pastorat:
- omkring 1330-1340 annexförsamling till Piteå församling
- omkring 1340- till början av 1400-talet Luleå (moderförsamling), Piteå och Torneå (Nedertorneå)
- början av 1400-talet till 1413 Luleå (moderförsamling) och Torneå
- 1413-1617 utgjorde församlingen ett eget pastorat
- 1617-1642 Luleå (moderförsamling) och Jokkmokk
- 1642-1655 Luleå (moderförsamling), Råneå och Jokkmokk
- 1655-1667 Luleå (moderförsamling) och Jokkmokk
- 1667-1693 Luleå landsförsamling (moderförsamling), Luleå stadsförsamling och Jokkmokk
- 1693-1888 Luleå landsförsamling (senare Nederluleå) och Luleå stadsförsamling
- den 1 maj 1888 bildade Nederluleå församling eget pastorat.

Mellan Nederluleå församling och Luleå domkyrkoförsamling har områden förts över församlingarna. Av lägenheterna Ön eller Stadsön och Hermansängen, tillhörande Luleå stads donationsjord men belägna inom Nederluleå socken, räknas Hermansängen till staden. Stadsöns invånare kyrkoskrevs i Nederluleå församling och betalade tidigare de kyrkliga och kommunala avgälderna dels till landet, dels till staden. Genom kungligt brev den 10 juni 1892 bestämdes dels att Ön eller Stadsön skulle från 1893 års början både i kyrkligt och kommunalt avseende tillhöra Nederluleå socken, dels att det s.k. Svartöhemmanet eller 3/64 mantal Björsby nr 6 samt inom området för Luleå stads hamn liggande nio angivna holmar skulle överflyttas från Nederluleå socken till Luleå stad.

Genom kungligt brev den 18 maj 1894 blev 3/16 mantal Notviken och det från Nederluleå pastorsboställe utbrutna 3/16 mantal, som anslagits till löningsjord för kyrkoherden i Luleå stad, från 1895 års början skilda från Nederluleå socken och överförda till staden.

Enligt kungligt brev den 31 mars 1932 överfördes från 1933 vissa områden av Nederluleå socken, däribland Svartöstadens municipalsamhälle och Skurholmsstaden, till Luleå stad. Samtidigt överflyttades en del av staden tillhörande skiften till Nederluleå socken.

Den 1 januari 1974 överfördes Hertsö by och delar av Björkskatan från Nederluleå församling till Örnäsets församling (som hade bildats 1962 genom delning av Luleå domkyrkoförsamling).

Kallax och Notviken, som senare tillhör Luleå stad finns upptagna i Nederluleå församlings husförhörsböcker.

Till arkivförteckningen finns skannad förteckning över byar och gårdar som finns med i husförhörslängderna. I förteckningen anges också vilken församling området kom att tillhöra efter församlingsdelningen 1831 (Nederluleå församling församling och Överluleå församling, från Överluleå församling utbröts 1890 Edefors församling och i förteckningen anges även om området senare kom att tillhöra den församlingen).

Ämnesord

Ämnesord, ort
Nederluleå församling

Kontroll

Om postens upprättande2023-01-09: Införtecknat kartor/ritningar från leverans 2013:078 till serierna O VI a - O VI d. /SH
Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2023-12-19 10:25:58