bild
Arkiv

Söderhamns kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010202
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/gFNcu9SPyY7GgBE3iwecV3
Omfång
78,5 Hyllmeter 
592 Kartor  (-)
Datering
16211999(Tidsomfång)
16431999(Huvudsaklig tid)
Sökmedel
Arkivförteckning (koncept): Konceptförteckning
ArkivinstitutionRiksarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Söderhamns församling (1620)
Alternativa namn:
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Söderhamns församling utbröts 1620 ur Söderala församling i samband med att Söderhamns stad anlades.

Den 1 maj 1917 utbröts Sandarne församling. Sandarne hade tidigare utgjort ett kapellag inom Söderhamns församling som bildades 1868. Sandarne har egna husförhörslängder från och med 1866.

Söderhamns församling ingick i gemensamt pastorat med Söderala församling (moderförsamling) 1620-1635. Söderhamn blev därefter eget pastorat till 1917 när församlingen blev moderförsamling i gemensamt pastorat med Sandarne församling.

Gemensamma handlingar för Söderhamn och Sandarne pastorat ingår i Söderhamns kyrkoarkiv. De två församlingarna utgjorde också en kyrklig samfällighet. När den bildades har vid enklare undersökning inte kunnat fastställas. Även samfällighetens handlingar ingår i Söderhamns kyrkoarkiv.

Inom Söderhamns stads område fanns flera mindre ägostycken, s.k. urfjällar, tillhöriga hemman av Sunds och Östansjö byar i Söderala socken. I anledning av detta förhållande fastställdes församlings- och kommungräns mellan Söderhamn och Söderala enligt kungligt beslut 1934.

Inom staden fanns även en del urfjällar som räknades till Norrala socken, medan spridda ägor tillhöriga staden var belägna inom Haga bysområde i Norrala. Dessa förhållanden reglerades genom kungligt beslut 1934, då gräns fastställdes mellan socknen och staden.

Enligt kungligt beslut har stadsägorna 858-861 från och med 1943 överförts från Söderhamn till Norrala socken.

Enligt kungligt beslut 1945 tillhör Prästbolöt Norrala socken och inte Söderhamns stad.

Viss gränsändring ägde rum den 1 januari 1982 mellan Söderhamns församling och Norrala församling. Vissa områden överfördes mellan de två församlingarna. Av använd källa framgår inte vilka fastigheter som berördes.

Den 1 januari 1992 överfördes ett område med 1251 personer från Söderala församling till Sandarne församling. Av använd källa framgår inte vilka fastigheter som berördes.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Söderhamns församling

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2021-11-23 14:42:01