bild
Arkiv

Västernorrlands läns landskontors arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030004
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/2Pihht4D74AH8WSy6ASKq2
Omfång
594,4 Hyllmeter 
Datering
15421964(Tidsomfång)
17391952(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Reversal: Reversal 237/2007 (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning I:24/1971
Reversal: Reversal 97/1986
Sakregister: Saknas, Lev. 126/1996
ArkivinstitutionRiksarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Västernorrlands läns landskontor (1762 – 1952)
Alternativa namn: Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Landskontoret
Kategori: Statlig myndighet. Landskontor (odelade) 1635-1957

Innehåll

Inledning (äldre form)INLEDNING.
Arkivförteckningen upprättades 1971 och omfattar hela perioden från Västernorrlands länsstyrelsens tillkomst 1762 fram till sektionsindelningens genomförande 1952. Uppbördssektion med egen arkivbildning inrättades
fr o m 1947. Material fr o m 1944 ingår häri. Arkivarie Lars Rumar har därvid svarat för den del som förvarades i landsarkivet dvs i huvudsak allt material från tiden före 1880. Arkivvårdaren Carl Hjalmar Lidblom har ordnat och förtecknat de i Västernorrlands läns landskontor förvarade delarna.
Vid förtecknandet har en fullständig samordning av de två arkivdelarna eftersträvats. Detta innebär att många serier, som har sin början i landsarkivet direkt fortsätter på landskontoret. Gränsen mellan de två delarna har i arkivförteckningen markerats med ett blyertsstreck. Serier, som helt saknar sådan markering, förvaras i sin helhet på landskontoret.
Samordningen av ordnings- och förteckningsarbetena har givetvis inneburit vissa svårigheter. Förtecknings- och redovisningsprinciper är sällan helt lika hos två arkivordnare. Även om åtskilligt arbete lagts ner på att få samstämmighet har det säkert inte varit möjligt att undgå vissa inkonsekvenser. Det bör också betonas, att det rör sig om ett stort arkiv, att arbetet, särskilt mot slutet, måst forceras mer än vad som kanske varit helt nyttigt. Forskaren bedes därför ha överseende med, att ett och annat fel kan ha insmugit sig.
Vid användandet av arkivförteckningen bör beaktas, att handlingar från tiden före länets tillkomst 1762 i regel ingår i Gävleborgs läns landskontors arkiv (vissa arkivalier överfördes dock vid bildandet av Västernorrlands län). Före 1810 ingick Jämtland i länet, medan Härjedalen tillhörde Gävleborgs län. Vid Jämtlands läns tillkomst 1810 överfördes en del arkivalier till den nya länsstyrelsen, se Fört. I:67/1990 i exp "Jämtlands läns landskontor", men stor del lämnades kvar i Västernorrlands läns landskontors arkiv.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Västernorrlands län

Kontroll

Skapad1995-09-18 00:00:00
Senast ändrad2023-03-08 10:08:09