Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Boteå tingslags häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040077
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/yrngzQe44bFhrneZnYT8t6
Omfång
61 Hyllmeter 
Datering
16841947(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr HLA 51-2014/32267
ArkivinstitutionRiksarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Boteå tingslags häradsrätt (1612 – 1947)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & struktur
Inledning (äldre form)BOTEÅ TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (cirka 1612-1947)

Ett tingslag var benämningen på ett område, vanligtvis en socken, vars invånare hade ett gemensamt ting. I Norrland fanns fr.o.m. cirka 1670 en häradsrätt, som domstol i första instans, i varje tingslag. Under 1800-talet började små tingslags häradsrätter läggas samman till domsagor, som så småningom blev det normala distriktet för underdomstol på landsbygden. I 1942 års rättegångsbalk (1942:740) stadgas att domsaga utgör ett tingslag och att en domsaga endast i undantagsfall kan bestå av två eller flera tingslag.

Domsagorna utgjorde före 1971 vanligtvis endast domkretsindelningen på landet. Rådhusrätternas domkretsar var de städer där de låg, och de städer som lydde under rådhusrätt stod således utanför domsagoindelningen. Domsagorna utgjorde även valkretsar vid val av ledamöter till riksdagens andra kammare. I varje domsaga fanns ett kansli som var öppet för allmänheten. Domsaga är fortfarande namnet på distriktet för tingsrätterna, som infördes fr.o.m. 1971.

Mellan 1671 och 1756 utgjorde hela Ångermanland en enda domsaga uppdelad i det norra och det södra kontraktet. Domsagan omfattade från slutet av 1600-talet tio tingslag. Då domsagan 1756 delades i två jurisdiktioner bildade tingslagen Boteå, Gudmundrå, Nora, Ramsele, Sollefteå och Säbrå Ångermanlands södra domsaga. Redan 1788 slogs de två jurisdiktionerna samman varmed hela Ångermanland återigen utgjorde en enda domsaga. Det dröjde dock inte längre än till 1811 innan domsagan delades på nytt i en nordlig och sydlig del. År 1882 delades den södra domsagan upp i tre nya jurisdiktioner; Ångermanlands mellersta domsaga, Ångermanlands södra domsaga och Ångermanlands västra domsaga.

Boteå tingslag, som omfattde socknarna Boteå, Dal, Gålsjö, Styrnäs, Sånga, Torsåker, Ytterlännäs och Överlännäs, tillhörde åren 1811-1881 Södra Ångermanlands domsaga och åren 1882-1947 Ångermanlands mellersta domsaga. Fr.o.m. år 1948 slogs tingslagen i den mellersta domsagan, Boteå och Sollefteå tingslag, samman till Ångermanlands mellersta domsagas tingslag.

Handlingar tillhörande Boteå tingslags häradsrätts arkiv återfinns före 1736 huvudsakligen i Ångermanlands domsagas arkiv och i Södra Ångermanlands domsagas arkiv.


Källor:
Svensk författningssamling, Bihang nr. 65 till SFS 1881 samt SFS 1942:740 och 1947:679
Förteckning över Ångermanlands tingsprotokoll 1612-1735, Landsarkivet i Härnösand
J. E. Almqvist, Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, Stockholm 1954
Nordisk familjebok
Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007, domsagohistorik, Härnösands tingsrätt

Ämnesord

Tillgänglighet

DepositionNej

Kontroll

Om postens upprättande2014-10-21: Arkivförteckning dnr HLA 51-2014/32267 ersätter arkivförteckning 2/2010. Arkivförteckningen omfattar leveranser 1936, 9/1954, 3/1961, 73/1968, 25/1974, 262/1988, 143/2001 och 96/2002. NW
2017-09-12: Nytt förteckningsblad i serie F III. NW
Skapad1995-08-17 00:00:00
Senast ändrad2017-09-12 14:55:32