För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Arkiv

Militieräkningar


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0455
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/MRROSAjM1azJuQ7XPyAgH8
Omfång
41 Hyllmeter 
Datering
15371827(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Proveniens ej registrerad
Kategori: Ej fastställd

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr KrA/04500:0000:Ö:001Förteckning

över

Militieräkenskaper.
Inledning (äldre form)Föreliggande förteckning är en revidering av den kortförteckning över Militieräkenskaper 1537-1619 som tidigare varit tillgänglig i forskarsalen. Förutvarande numrering av handlingarna är oförändrad. Indelningsgrunderna för samlingens ordnande ha ej heller gjorts något vid. Detta kan beklagas då denna indelning är ägnad att framhäva de speciella intressen, främst regementshistoriska och personhistoriska, som låg en nu försvunnen forskargeneration nära om hjärtat, medan andra, kanske mer historiskt allmängiltiga aspekter på samlingens material kommit i skymundan. En omfattande reorganisation av samlingens innehåll enligt mer lödiga arkivprinciper skulle - förutom att detta i förhållande till vad därmed kunde vinnas innebära oproportionerligt mycket arbete ändå icke konsekvent kunna genomföras, då många av handlingarna skulle vara så gott som omöjliga
att proveniensbestämma.
Samlingen innehåller likväl i stort främst rullor och räkenskaper, som från fänikor, fanor och andra förband insänts till kammaren för revision, liksom slotts-, klädes- och värvningsräkenskaper m.m. En del enstaka handlingar ha emellertid förmodligen annan proveniens och ha troligen tillförts samlingen på grund av att deras innehåll ha varit av "räkenskaps"- karaktär. Militieräkenskapshandlingarna ha tillförts Krigsarkivets samlingar genom de stora leveranserna från Kammararkivet i början av 1850- talet /i enlighet med Kungl.brev av den 15 aug. 1850/, men framförallt genom de leveranser av handlingar, som utplockades ur Kammararkivets samlingar av dåvarande tjänstemannen i Krigsarkivet Otto Bergström, åren runt 1880, och som tillställdes Krigsarkivet 1879 och 1882. /Se KrA E IX,Inkomna reversal 1815-1887/. En hel del militieräkenskapshandlingar finnas emellertid fortfarande i Kammararkivets förvar. De är samlade under titeln "Strödda militiehandlingar före 1631 ur Röda numerserien", samt i en del andra serier. Föreliggande förteckning är den tredje i ordningen. De två tidigare förteckningarna synes ha utarbetats under 1880-talet respektive 1920-talet. De hänvisningar som här gjorts till "Gamla nummer" hänsyftar till den första av dessa förteckningar. Förteckningen är uppställd i kronologisk ordningsföljd, varvid handlingar löpande flera år i följd och vilka återfinnas i förteckningen samtliga dessa år, hänvisning, i de allra flesta fall, är gjord till det tidigaste år, som handlingen omfattar.

Krigsarkivet den 20 oktober 1958

Lars Björkbom.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-02-25 00:00:00
Senast ändrad2022-04-04 15:58:10