bild
Arkiv

Bösarps kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13054
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/2wlVOh7NlKwDef40HTQKp1
Omfång
7 Hyllmeter 
32 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i maj 2020.)
Datering
15982005(Tidsomfång)
17341999(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Personregister: Personregister, Födelsebok 1734-1780
Personregister: Personregister, Vigselbok 1734-1815
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Bösarps församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Bösarps kyrkoarkiv

HISTORIK

Bösarp skrevs 1299 enligt avskrift Bösetorp, vilket får anses betyda Böses torp. På 1500-talet förenades det och Simlinge till ett pastorat med Bösarp som huvudförsamling. Prästgården brann ner 1724, varvid båda församlingarnas kyrkoarkiv förstördes.

Till följd av kungliga brev 1923-12-31 och 1924-02-22 uppstod Dalköpinge, Gislövs, Bösarps och Simlinge församlingars pastorat.

Den 2 juni 1961 fastställdes en ny kontraktsindelning och en ny pastoratsindelning. Den nya ordningen genomfördes 1962-01-01. För Bösarps och Simlinges del innebar den, att dessa kom att ligga i Oxie och Skytts kontrakt i stället för Skytts kontrakt och att ett pastorat bildats, bestående av Dalköpinge, Gislövs, Bösarps, Simlinge, Gylle och Kyrkoköpinge församlingar.
Vid senare kontraktsindelning kom pastoratet att tillhöra Skytts kontrakt.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Bösarps församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 169/1962. Förteckningen upprättad i augusti 1962 av fil. dr Allan Mohlin.
Senast ändrad2022-06-28 12:35:43