bild
Arkiv

Djurröds kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13060
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/xiopfIDbVqwliRE4ejNBB1
Omfång
1,5 Hyllmeter 
1,5 Hyllmeter  (-, Leverans av folkbokföringshandlingar och kyrkokommunala handlingar 2011.)
3,8 Hyllmeter  (-, Kyrkokommunalt)
0,01 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i juni 2022.)
Datering
1662 – 1999  (Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Karolina Iacobæus
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Djurröds församling
Alternativa namn: Görröd
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Djurröds kyrkoarkiv

HISTORIK

Djurröd är socken i Gärds härad, Kristianstads län. Djurröds församling var åtminstone från 1560-talet till och med 1961 annexförsamling i Träne och Djurröds pastorat i Gärds kontrakt av Lunds stift. Mellan 1962 och 1974 omfatttade pastoratet Träne, Djurröd och Äsphult. Från och med 1975 är Djurröd annexförsamling i Vä, Skepparslöv, Köpinge, Träne och Djurröds pastorat.

Kyrkan är från 1100-talet. Namnet "Djurröd" skrevs år 1439 "Diurödtz sogn". Församlingen snamn var tidigare Görröd. Enligt Kungligt brev 16 november 1883 är församlingens namn Djurröd.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Djurröds församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 152/1962. Förteckning 80/1984. Förteckningen upprättad i april 1962 av fil. lic. Sten Körner och kompletterad i november 1984 av Ann Johansson/Anna-Brita Lövgren.
Senast ändrad2022-08-03 13:24:04