bild
Arkiv

Karlshamns kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13199
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3dYVhY8wMaIuRNiInXecC2
Omfång
14,8 Hyllmeter 
27,6 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i nov. 2017.)
254 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i nov. 2017.)
1064 Fotografier  (Tilläggsleverans i nov. 2017.)
3 Ljudupptagningar  (Tilläggsleverans i nov. 2017.)
Datering
16872006(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Karlshamns församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningEn tilläggsleverans av 27,6 hyllmeter främst kyrkokommunala handlingar inkom i november 2017.
Inledning (äldre form)Karlshamns kyrkoarkiv

HISTORIK

Orten Bodekulla utvecklades under den danska tiden till en relativt betydelsefull handelsplats. Den konkurrerade med Ronneby om handel och stadsrättigheter. Under Karl X Gustav fanns planer på att förlägga flottan till Bodekulla. 1664-09-15 gavs stadsrättigheter åt Karlshamn.

Bodekulla låg ursprungligen under Asarums kyrka, men 1667 fick staden rätt att avlöna en egen kyrkoherde och i en resolution 1686-11-10 förordnades att Asarums församling skulle bilda annexförsamling under Karlshamns stadsförsamling. Sammanslagningen kom inte till stånd förrän år 1701 och bestod till 1863 varefter Asarum bildade en egen församling.

Kyrkorådet förefaller ha sammanträtt de första gångerna under 1690-talet. Regelbundna sammanträden kan beläggas först efter 1713. Kyrkorådets juridiska kompetens var fram till dess föremål för konflikter med magistraten.

Karlshamns kyrka uppfördes 1693 - 1702 efter ritningar av Erik Dahlberg.

Källa: Karlshamns historia del I - V
Karlshamn 1918 - 1979

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
1999
Omfång
27,6 Hyllmeter  (Varav 26,1 hm kyrkokommunala handlingar.)
1064 Fotografier 
254 Kartor och ritningar 
3 Ljudupptagningar  (Kassettband.)
Leveransdatum2017-11-14

Ämnesord

Ämnesord, ort
Karlshamns församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 25/1986. Förteckningen kompletterad 1985-1986 av arkivarie Bengt Sandin.
Senast ändrad2021-04-08 11:41:55