bild
Arkiv

Konga kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13210
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/yWp3ubRL1oBFSvwgT66fV4
Omfång
1,9 Hyllmeter 
1,5 Hyllmeter  (-, Tilläggslev. 39/2008)
4,7 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i februari 2018.)
43 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i februari 2018.)
121 Fotografier  (Tilläggsleverans i februari 2018.)
Datering
18101999(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Lina Iacobæus
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Konga församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningTilläggsleverans av 4,7 hyllmeter främst kyrkokommunala handlingar i februari 2018.
Inledning (äldre form)Konga kyrkoarkiv

HISTORIK

Enligt upplysningar i Lunds stifts Landebog var Konga och Ask redan 1569 förenade med varandra med Konga som moderförsamling. Konga som tidigare sorterat under Helne kirke i Lund tillhörde från 1563 Knutstorp medan sockenmännen i Ask var skattebönder. Genom Kungl. brev 1650 övergick juspatronus jämte kyrko- och kronotionde från Kronan till Jörgen Brahe till Hvedholm och Knutstorp m.m. Jus vocandi till Konga utövades av ägarna till Knutstorp medan Kronan gav kallelse till Ask efter sockenmännens hörande. I en från Kungl. Maj:t till Domkapitlet 1693 utfärdad skrivelse står Konga upptaget som regalt pastorat. Då patronus 1696 sökte kalla ny kyrkoherde har hans jus patronus tydligen inte erkänts av Domkapitlet. Först 1745 gjordes åter jus vocandi gällande av ägaren till Knutstorp och Domkapitlets fullmakt erhölls härvidlag. 1760 ansökte patronus om att få byta jus patronus till Konga mot jus patronus till Svalövs pastorat. Ansökan medgavs och Konga och Ask pastorat förblev sedan regalt. Fr.o.m. 1962-01-01 bildar Konga och Ask tillsammans med Billinge och Röstånga ett pastorat i Onsjö och Harjagers kontrakt. Sockenrelationerna rörande Konga och Ask är fragmentariska. Så gott som hela den äldre delen av Konga och Asks pastoratsarkiv gick förlorad vid en brand i prästgården 1820.

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
18471999
Omfång
4,7 Hyllmeter 
121 Fotografier  (Fotografier och diabilder.)
43 Kartor och ritningar 
Leveransdatum2018-02-05

Ämnesord

Ämnesord, ort
Konga församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 46/1964. Förteckning 14/1982. Förteckningen upprättad i mars 1964 av Torbjörn Kjölstad. Kompletterad och reviderad 1982.
Senast ändrad2020-10-16 13:00:53