bild
Arkiv

Kvidinge kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13221
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/60WVxMzr5wNCXiGHZRqpE6
Omfång
16,6 Hyllmeter 
Datering
15692018(Tidsomfång)
17201999(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Karolina Iacobæus
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kartor och ritningar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Kvidinge församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Kvidinge kyrkoarkiv

HISTORIK

Moderförsamling i Kvidinge och Västra Sönnarslövs församlingars pastorat i Södra Åsbo kontrakt. Från och med 1962 överfördes Västra Sönnarslöv till Klippan och Vedby församlingars pastorat på grund av ändrad kommunindelning. Sedan 1962-01-01 utgör Kvidinge eget pastorat i Åsbo kontrakt. Vid denna pastoratsreglering överfördes huvuddelen av de arkivalier som hänför sig till Västra Sönnarslövs församling till Klippans kyrkoarkiv.

Noteras bör också att en betydande gränsjustering mellan Kvidinge och Västra Sönnarslövs församlingar ägde rum 1955-01-01, varvid fastigheterna i bland annat Sönnarslövs och Knutstorps byar överfördes från Västa Sönnarslöv till Kvidinge församling. Detta har samband med att Västra Sönnarslövs församling, från att ha varit egen kommun, införlivades i Klippans kommun. Genom gränsregleringen mellan Kvidinge och Västra Sönnarslöv 1955 hamnade Västra Sönnarslövs gamla kyrkogård i Kvidinge församling. Där låg fram till 1890-talet Västra Sönnarslövs medeltidskyrka som revs när den nya kyrkan uppfördes 1893-1894.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Kvidinge församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 93/1981. Förteckningen upprättad i november 1962 av Ada Johnsson. Reviderad i oktober 1981 av Seved Johnson.
Senast ändrad2024-01-19 09:50:31