För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Arkiv

Husie kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/00355
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/WiAZp9EbFa6pBd3lrANrD3
ExtraIDKYR
Omfång
25,58 Hyllmeter  (Text)
Datering
16621999(Tidsomfång)
VillkorJa
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
Arkivbildare/upphov
Husie församling (– 1999)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr MSA/00355Förteckning

över

Husie församling
Inledning (äldre form)Husie kyrkoarkiv

Husie och Västra Skrävlinge församling tycks redan i slutet av 1500-talet ha varit förenade med varandra under samma kyrkoherde. Husie har åtminstone alltsedan 1600-talet betraktats som moderförsamlingen. Genom ett k. brev 1764 anslogs de båda församlingarna såsom prebende åt vissa befattningshavare vid Lunds Universitet. Husie blev ensamt prebende genom ett K. brev 1913-08-29, medan Västra Skrävlinge befriades från sin prebendenatur och skildes helt från Husie genom en k. resolution 1919-10-01. Husie församling förenades jämlikt k. brev 1923-12-31 fr.o.m. 1924-05-01 med Södra Sallerups, Bjärshögs och Oxie församlingar till ett pastorat med Sallerup såsom moderförsamling. Genom k. brev 1934-03-16 och 08-24 inkorporerades Husie i såväl ecklesiastikt som kommunalt hänseende med Malmö fr.o.m. 1935 171, dock utan att pastoratsgemenskapen bröts. Det var först 1949 som Husie blev eget pastorat. Vid pastorats- reformen 1962 förenades församlingen åter med Södra Sallerup till ett pastorat inom Malmö kontrakt. Församlingarna hade tidigare tillhört Oxie kontrakt. Västra Skrävlinge hade redan tidigare införlivats med Malmö i kommunalt och 1925-01-01 även i ecklesiastiskt avseende.

I samband med inventering av arkivet upprättades en detaljerad förteckning 1858-05-01. Den finns införd i visitationsprotokollsboken 1843-1918. De flesta av litteraturbeteckningarna på i synnerhet "lösa handlingar" korresponderar med denna 1858 års förteckning och de kompletteringar som senare gjorts till denna. Den äldre ordningen och littereringen hade brutits före leveransen till stadsarkivet och sedan inte rekonstruerats.

Förteckningen upprättades i januari 1963 av Lennart Tomner och reviderades i maj 1986 av Anna Svensson. I och med att folkbokföringen fördes över från Svenska kyrkan till Lokala skattemyndigheten den 1 juli 1991 kompletterades förteckningen av Cecilia Jansson och Jan Östergren hösten 1992. Granskad 1993-04-29 av Birgit Arfvidsson Bäck. I samband med skilsmässan kyrka/stat år 2000 avslutades arkivförteckningen av Cecilia Jansson och Barbro Möller vintern 1999. From hösten 2003 förvarar Malmö stadsarkiv hela Husie församlings arkiv.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Husie församling

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2021-01-26 11:57:18