bild
Arkiv

Hyllie/Limhamns kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/01159
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/02iOBjMBhKgUvDVhRCMK22
ExtraIDKYR
Omfång
51,43 Hyllmeter  (Text)
Datering
16891999(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmLängst 70 års sekretess för folkbokföringshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen 22 kap, 1 paragrafen.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
Arkivbildare/upphov
Hyllie/Limhamns församling (– 1999)
Alternativa namn: Limhamns kapellförsamling  (1902 – 1908)
Alternativa namn: Limhamns församling  (1917 – )
Alternativa namn: Hyllie församling  ( – 1908)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr. MSA/01159
Förteckning

över

Hyllie/Limhamns församling
Inledning (äldre form)Limhamns kyrkoarkiv

Förhållandet mellan Bunkeflo och Hyllie församlingar under 1500-talets första hälft är oklar. Att Hyllie 1545 givits som löneförstärkning åt skolmästaren i Malmö, som flera hävdat (se ex. S.Schartau, Malmö högre allm. lärov. under den danska tiden, 1929), har inte kunnat beläggas. Efter att en tid ha varit skilda åt förenades åter församlingarna då Olof Mortensen utnämndes till kyrkoherde i Bunkeflo 1552. Landebogen 1569 anger Hyllie som annex till Bunkeflo. Mellan 1599-03-03 och 1605-05-04 var de ånyo separerade. Sistnämnda datums kungl. brev föreskrev att de skulle vara förenade och ålade kyrkoherden att erlägga viss avgift av Hyllie till skolmästaren i Malmö. Detta brev gällde till 1806-10-22 då i nytt kungl. brev bestämdes att kyrkoherden i Malmö S:t Petri skulle erhålla Bunkeflo och Hyllie som annex efter dåvarande kyrkoherdens i Bunkeflo och Hyllie avgång. Enl. kungl. brev 1852-12-07 skulle Bunkeflo och Hyllie avskiljas från Malmö S:t Petri vid kyrkoherdens bortgång. Så skedde 1862, varefter Bunkeflo och Hyllie bildade eget pastorat med Bunkeflo som moderförsamling. Genom kungl. brev 1886-08-28 och 09-10 blev Limhamn municipalsamhälle, bestående av områden i Hyllie och Fosie socknar. Den gamla kyrkan i Hyllie by revs 1890. Ny kyrka, på Hyllie n:r 7 närmare Limhamn, stod färdig samma år. Befolkningstillväxten i Limhamn påkallade en ny prästbefattning under kyrkoherden. Sådan inrättades enl. kungl. brev 1899-02-22. I kungl. brev 1902-04-25 medgavs den del av Hyllie församling som omfattade Limhamns municipalsamhälle få utgöra Limhamns kapellförsamling, med Hyllie gemensam kyrka, kyrkobetjäning och skolväsende men med egen kyrkobokföring. Limhamn blev 1906-01-01 genom kungl. brev 1905-09-15 köping, innefattande municipalsamhället, inklusive delar av Fosie socken, samt övriga delar av Hyllie socken; dvs. hela Hyllie socken kom att ingå i Limhamns köping. Regleringen av de kyrkliga förhållandena skedde med kungl. Maj:ts förordnande 1908-04-24 att den del av Limhamns köping som ej ingick i Limhamns kapellförsamling skulle 1908-05-01 förenas med denna till en församling under benämning Limhamns församling och vara annex till Bunkeflo. Limhamns köping inkorporerades enl. kungl. brev 1913-12-12 med Malmö stad 1915-01-01. Genom samma brev utbröts Limhamns församling ur Bunkeflo pastorat 1915-05-01 och bildade därefter eget pastorat. I ecklesiastikt avseende införlivades Limhamn med Malmö 1917-01-01 enl. kungl. brev 1916-11-17. Tillsammans med övriga församlingar i Malmö formar sedan dess Limhamn en kyrklig samfällighet. I samband med ny församlingsindelning i Malmö 1969-01-01 tillkom Hyllie (nya) församling, som fr o m detta datum utgör egen arkivbildare.

Arkivförteckningen uppgjordes i stadsarkivet 1962 av Lennart Jonéus samt reviderades där 1986 av Lars Jörwall. Arkivet avslutades år 2000 av Cecilia Jansson och Stebbe Buzancic, båda stadsarkivet i Malmö.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Limhamns församling

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Skapad1997-04-23 00:00:00
Senast ändrad2019-02-22 10:40:05