Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg


Grunddata

ReferenskodSE/RA/2416
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/IIQNeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
28 Hyllmeter 
668 Volymer 
Datering
17261937(Tidsomfång)
VillkorDelvis
TillståndsgivareS-avd, enhet Marieberg
VillkorsanmDelar av arkivet finns tillgängligt digitalt. För att få se de handlingar som är digitalt tillgängliga i original krävs särskilt tillstånd. För att ta del av de delar av arkivet som inte är digitaliserat krävs inget särskilt tillstånd, dvs det är fritt tillgängligt.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg (1745 – 1937?)
Alternativa namn: Catarina församling i S:t Petersburg
Kategori: Övriga

Innehåll

Inledning (äldre form)S.ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg

Svenska församlingen i S:t Petersburg arkiv överfördes tillsammans med svenska generalkonsulatets arkiv år 1938 till Utrikesdepartementet, som med skrivelse den 19 oktober 1939 vidarebefordrade arkivet till Riksarkivet (Ing. I:639). Efter vissa förberedande ej fullföljda ordningsarbeten främst av arkivarien Olvet Jensen, som utarbetade en inventarieförteckning över arkivet, slutfördes ordnings- och förteckningsarbetena av undertecknad under 1951-1952, varefter etikettering av volymerna verkställdes i maj 1953.

Ordningen i arkivet följer förteckningsplanen för kyrkoarkiv. Den rika och mer självständiga administrativa, ekonomiska och sociala församlingsverksamheten har dock föranlett viss utbyggnad av serierna inom en del signa. Tryckta böcker, som medföljde arkivet, har uppställts i anslutning till detsamma och förtecknats i ett bihang.

Riksarkivet i maj 1953
Holger Wichman

Det finns flera historiker över församlingen:
- "Historisk beskrifning öfver S:t Catharina och S.t Maria församlingar, eller svenska och finska församlingarna i S:t Petersburg" av Eric Gustaf Ehrström 1829, se arkivet vol. 661.
- "St Katarina svenska församlings i St Petersburg historie på grund av kyrkorådsprotokoll och upplevelser förf. av Herman Kajanus", utg. med inl. och komment. av W. E. Nordström (Ekenäs 1980)
- "Den svenska församlingen i Petersburg", av Edvin Wirén, tryckt i Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift 1943-1944 (Helsingfors 1946)

Ämnesord

Ämnesord, ort
Ryssland

Tillgänglighet

SekretessNej
Restriktioner p.g.a. personuppgifterNej

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2022-02-02 15:03:31