bild
Arkiv

Stockholms domkapitel


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0148
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/A7y22H8khI506wASnY13o6
Omfång
137,5 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning över Stockholms Domkapitels arkiv
Inledning (äldre form)Domkapitlet som är ett kollegialt verk, är stiftets styrelse med biskopen som preses, vid de vanligen månatliga sammanträdena. Enligt lagen om domkapitel 13/11 1936 åligger det domkapitel "att taga noggrann kännedom om stiftets förhållanden samt verksamt beflita som om det kyrkliga livets vård och förkovran. Det skall genom erforderliga åtgärder tillgodose församlingarnas behov även som befrämja den kristna kärleksverksamheten och ungdomsvården samt barnens kristna fostran...Domkapitlet tillkommer vidare att hålla hand därutöver, att stadgad kyrklig ordning iakttages, att hava inseende över prästerskapets ämbetsförvaltning och leverne..." Det senare bl.a. genom att ha uppsyn över den kyrkliga indelningen och organisationen, de kyrkliga förrättningarna, kyrkans byggnader och begravningsplatser, prästerskapets rekrytering, tillsättning och avlöning, kyrkomusikerväsendet, kyrkobokföringen, de kyrkliga valen, besvärsärenden samt ärenden rörande stiftelser.

Biskopar från stiftets tillkomst har varit följande personer: Manfred Björkquist (1942-1954), Helge Ljungberg (1954-1971), Ingmar Ström (1971-1979) och Lars Carlzon (1979-1984). Förutom nämnda uppgift som preses skall biskopen bl.a. ha uppsyn över den kyrkliga verksamheten i stiftet genom visitationer i församlingarna. Vart sjätte år skall han hålla prästmöte med hela stiftets prästerskap. Fram till 1958 var biskopen också eforus. Som föredragande i domkapitlet fungerar framför allt stiftssekreteraren som också har befogenhet att själv fatta beslut i en rad ärenden. Stiftssekreteraren skall ha behörighet till domarbefattning. Vidare finns en byrådirektör som också är jurist, och som bl.a. sätter upp föredragningslistorna. Stockholms domkapitel har dessutom en 1:e stiftsnotarie som har hand om personaladministrativa frågor.

I Stockholms stift finns såsom i några andra stift ingen särskild domkyrkostyrelse.

Stockholm 1984-02-13

Pär Frohnert

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2015-08-14 15:45:55