Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Domkapitlets i Visby stift arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/20021
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/rJ4vP9742qsP8fgN5LFhV1
Omfång
47 Hyllmeter 
Datering
14081973(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Domkapitlet i Visby stift
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr ViLA/20021
Leverans
Förteckning 658/1984
Förteckning 4/1958
Förteckning 13/1966
Förteckning 4/1974
Förteckning

över

arkiv avseende

Domkapitlet i Visby stift

Förteckningen upprättad 1973-74
av fil.kand. Karin Sojdelius.
ArkivhistorikStörre delen av leverans 2017:045 har överförts till Visby domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv.
Inledning (äldre form)Domkapitlet i Visby
HISTORIK
Allt sedan 1600-talet var det ett s.k. lektorskapitel med biskopen som preses och läroverkets lektorer som bisittare -- detta gällde t.o.m. 1936. Från 1937 var sammansättningen följande: biskopen preses, en av stiftets kyrkoherdar av Kungl Maj:t (senare regeringen) utsedda för sex år i sänder utsedd ledamot som vice preses, en av stiftets präster vald ledamot, en av ombud för pastoraten i stiftet vald lekmannaledamot samt två av Kungl Maj:t utsedda ledamöter av vilka den ene t.o.m. 1958 skulle vara skolsakkunnig. Efter 1958 var båda "i allmänna värv väl förfaren lekman". För de fyra sistnämnda ledamöterna utsågs på samma sätt ersättare. Detta gällde fram till stiftsreformen 1989.

Från stiftsreformen 1989 och till 1999 var Domkapitlet en statlig myndighet under regeringen. Domkapitlet bestod av biskopen som ordförande, domprosten som vice ordförande och en präst som väljs för sex år i taget vid möte med stiftets präster inför biskopen. Lekmannaledamöterna, av vilka två tidigare utsågs av regeringen, valdes av stiftsfullmäktige. För de valda ledamöterna utses på samma sätt ersättarna.

Se även kyrkolagen från 1993 som ersätter 1686 års kyrkolag.
ARKIVALIA

Arkivhandlingarna är diarieförda under nr 375 i Landsarkivet i Visby och inkomna 1974-06-28. Inl. arkivförteckning SSV 31. De olika arkivhandlingarna har dessutom setts över och dokumenterats (se PM 6, 1981-01-12,Ö I-V) av T Siltberg, Landsarkivet i Visby.

Leveranser har sedan skett 2007-08-07, 2013 och 2017.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Gotlands län

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2022-10-14 13:25:03